RIC in Adria Mobil predstavila primer dobre prakse

 

31. marca 2019 se bo zaključil projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 (TPK 2016-2019), v katerem smo zaposlenim omogočili nadgradnjo njihovega že pridobljenega znanja ali usvajanje novega, jih spodbudili k vključevanju v vseživljenjsko učenje ter izboljšanje kompetenc, ki jih potrebujejo za potrebe trga dela, njihove večje zaposljivosti in mobilnosti ter za osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. Zadnji programi se bodo zaključili zadnje marca - vsi programi so brezplačni, saj projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.

Za nami je zaključna konferenca projekta, ki smo jo organizirali vsi konzorciji v organizaciji Zveze ljudskih univerz Slovenije, Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije in Optiusa, Moja zaposlitev d. o. o.

Na konferenci, ki je potekala v Kongresnem centru Brdo, smo konzorciji predstavili rezultate projektov, še posebej primere iz prakse. Povezovanje projekta s projektom Dejavnost informiranja in svetovanja je bilo večkrat poudarjeno kot uspešen primer povezovanje med projekti z namenom, zagotoviti zaposlenim podporo pri nadgradnji kompetenc in načrtovanju karierne poti. Predstavljena so bile dobre prakse Ljudske univerze Škofja Loka in Alpine Žiri, Posoškega razvojnega centra OE Ljudska univerza in TIK d. o. o., Ljudske univerze Jesenice in Splošne bolnišnice Jesenice ter praksa RIC-a Novo mesto.

RIC Novo mesto je v sodelovanju s podjetjem Adria Mobil d. o. o. v projektu TPK 2016-2019 izvajal 4 programe usposabljanja zaposlenih s področja razvijanja digitalne kompetence, in sicer poglabljanje znanja za delo z Excelom. V programe je bilo vključenih 44 zaposlenih, od tega je bilo 41 % starejših od 45 let.

Podjetje Adria Mobil d. o. o. je eden vodilnih evropskih proizvajalcev počitniških prikolic in avtodomov. Za doseganje visokih strateških ciljev podjetja posvečajo izjemno veliko pozornosti usposabljanju zaposlenih. Zaradi sprememb v poslovanju imajo zaposleni, še posebej v sektorju nabava, potrebo po dodatnem usposabljanju. RIC Novo mesto je v sodelovanju s podjetjem prilagodil izvedbo programa Uporaba Excela v vsakdanjem življenju zahtevam delovnih mest zaposlenih. Z vključevanjem svetovalke za zaposlene so zaposleni in podjetje pridobili informacijo o pridobljenih kompetencah na področju uporabe programa Excel. Dober primer sodelovanja pri usposabljanju zaposlenih v sektorju Nabava so prenesli tudi na ostale sektorje v podjetju z njim prilagojenimi programi usposabljanja. V predstavitvi so sodelovali Gregor Sepaher, direktor RIC-a Novo mesto in izvajalka programov digitalne pismenosti Simona Pavlin ter naš gost Uroš Zupančič, vodja službe 1 v sektorju Nabava, Adria Mobil d. o. o..

V pogovoru so poudarili način sodelovanja RIC-a Novo mesto in Adrie Mobil-a d. o. o., njihovo prepoznavanje potreb po skrbi za razvoj kadrov v Adrii in pomen prilagojenih programov, kjer je prenos znanj v prakso takojšnji.

Pomembno vlogo pri merjenju usvojenega znanja in prenosu le tega v prakso, so imele tudi RIC-ove svetovalke za zaposlene v svetovanju. Usvojeno znanje so ovrednotile in na dodatnih delavnicah so udeleženci odpravljali morebitne vrzeli v znanju, da je bil prenos v prakso maksimalen.

Ugotavljamo, da so na območju Osrednje Dolenjske še velike potrebe po do-usposabljanju zaposlenih, zato verjamemo, da bomo uspešno nadaljevali tudi usposabljanja zaposlenih v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018–2022).

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media