RIC-ev manifest za učenje odraslih v 21. stoletju

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je pripravilo Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju.  Z njim predlaga, da ustvarimo učečo se Evropo: Evropo, ki bo imela potrebne spretnosti, znanje in kompetence, da se pozitivno spopade s prihodnostjo. Poziva k vseevropskemu prizadevanju za skupni napredek, da bi zgradili družbo znanja, ki zmore obvladati izzive našega časa. Za to je že danes potrebno trajnostno vlaganje v izobraževanje odraslih na evropski, državni, regionalni in lokalni ravni, kar bo dolgoročno koristno z več vidikov, med drugim tudi za konkurenčnost, blaginjo, zdravje prebivalstva in rast. 

Izobraževanje odraslih lahko spremeni življenja in preoblikuje družbo – je človekova pravica, dolžnost in dobrina. 

Skladno z evropskim manifestom delujemo tudi v lokalnem okolju. RIC Novo mesto je javni zavod za izobraževanje odraslih. Pri svojem delu aktivno sledi regijskim, nacionalnim in evropskim smernicam. V okviru strokovnega dogodka EPUO Skupaj za sožitje smo pripravili predlog našega manifesta. Vabimo vas, da ga dokončate skupaj z nami. Pošljite nam predloge za dopolnitev posameznih področij, kratke opise primerov dobrih praks, s katerimi bomo opozorili na dosežke učenja odraslih in vpliv na razvoj posameznika, skupnosti, družbe … 

 

Prispevajte svoje mnenje in dobre prakse na povezavi do 20. junija 2016.

Informacije:

Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870
meta.gaspersic@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media