Samoevalvacija svetovalnega središča za zaposlene

Samoevalvacijo v svetovalnem središču za zaposlene smo na RIC-u Novo mesto izvedli v okviru Svetovalnega središča Novo mesto (ki zajema dejavnosti svetovanja ISIO in svetovanje za zaposlene).

Namen samoevalvacije je bil pridobiti mnenje svetovancev o zadovoljstvu s svetovalnimi storitvami ter prepoznati učinke svetovanja s pomočjo anketiranja.

Ugotovili smo, da je 99 % vseh anketirancev zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih s storitvijo svetovanja za zaposlene v projektu DIS. Svetovanci so v 84 % s pomočjo svetovanja rešili svoj problem, 16 % anketirancev pa svojega problema v času anketiranja še ni rešilo (delno so te storitve vezane zgolj na informiranje in ne na reševanje problema). Ne glede na to, so zadovoljni s storitvijo svetovanja. Vsi anketirani svetovanci so se odločili za svetovanje zaradi pridobitve informacij glede izobraževanja, tečajev, delavnic, šolanja … Po svetovanju se je 85 % svetovancev vključilo v enega izmed aktualnih izobraževalnih programov, v prostovoljstvo ali so celo zamenjali delovno mesto. Glede na to, da je večina iskala informacije za nadaljnje izobraževanje, lahko sklepamo, da so se s pomočjo svetovanja lažje odločili za nadaljnje formalno oziroma neformalno učenje.

Glede na rezultate anketiranja lahko zaključimo, da je učinek svetovanja pozitiven, saj so anketiranci v večini pridobili nove veščine, ki jih tudi uporabljajo v praksi, prepoznali svoje kompetence ter dvignili samopodobo.

Podrobneje si lahko o izvedeni samoevalvaciji preberete v priloženem poročilu.

Dokumenti

Samoevalvacijsko poročilo svetovalnega središča za zaposlene na RIC-u Novo mesto

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media