Svetovalno središče Novo mesto na F3ŽO

Svetovalno središče Novo mesto se je 1. oktobra 2019 v Cankarjevem domu udeležilo že 19. Festivala za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO). Gre za edinstveno prireditev za starejše v Sloveniji, prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami.

V vozlišču pevskih in plesnih nastopov, brezplačnih izobraževalnih dogodkov, delavnic in strokovnih razprav se je s svojo stojnico predstavilo tudi Svetovalno središče Novo mesto. V svetovalnem kotičku sva svetovalki obiskovalce informirali, kako najti svojo pot do novega znanja in predstavili različne brezplačne aktivnosti za vse, ki se želijo izobraževati in učiti. Glavni namen je bil promocija informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto in projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Svetovalke smo pripravile različne informacije o dejavnostih vključevanja v različne oblike izobraževanj, za brezposelne, iskalce zaposlitve, zaposlene, prostovoljce in druge ciljne skupine. Ponujale smo uporabna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, zaposlenim pa zanimive vsebine za nadaljnji razvoj kariere.

Mimoidoči udeleženci so izvedli metodo »možganska nevihta« na temo, »kaj za posameznika pomeni učenje« in »zakaj menijo, da mora ostati zanimanje za učenje«. Udeleženci so izrazili svoje poglede na učenje in namenili pozornost naravi učenja z različnih perspektiv. Udeleženci so bili mnenja, da se učimo celo življenje in s tem gradimo učinkovito inovativno učno okolje, ne glede na starost, da se z učenjem učimo ustvarjati, obdelovati in razvrščati informacije. Nekateri so mnenja, da z novim znanjem mislimo kritično in imamo s tem širši pogled na svet, smo fleksibilni in se prilagajamo novim informacijam, spet drugi so mnenja, da smo z novim znanjem kreativni in zmožni prepoznavati oziroma reševati, da z znanjem pridemo do poklica in si pridobimo izobrazbo.

Svoje odgovore in vse asociacije so posamezniki zapisali na lističe, svetovalki pa svajih izobesili na pano. Povratne informacije so bile spodbudne, kar se kaže v tem, da imajo posamezniki pozitiven odnos do učenja. Zaključimo lahko, da vsako mnenje ponuja na učenje izčrpne pregled in predstavlja bogato bazo znanja za ustvarjanje učnih okolij in pa temeljnega pomena za vzpostavitev trajnejših oblik medsebojnega sodelovanja.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media