Udeležencem skupine VKO smo predstavili Svetovalno središče Novo mesto in NPK

Udeležencem skupine VKO smo predstavili Svetovalno središče Novo mesto in brezplačno svetovalno podporo odraslim v izobraževanju in učenju, in sicer temeljne vsebine svetovalne pomoči, temeljna načela delovanja informativno-svetovalne dejavnosti, ki so dostopna vsem ciljnim skupinam odraslih, način izpeljave dejavnosti ter povezovanje z drugimi organizacijami v lokalnem okolju.

Ravno tako smo predstavili Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), ki ponuja možnost ovrednotenja in potrditve spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media