Utrinki dnevov svetovalnih središč v JV regiji Slovenije - 7. regijski festival zaTE za nami

V tednu od 26. do 28. septembra 2018 se je tudi v prostorih RIC-a odvijal 7. regijski Festival zaTE.

Dosedanja organizatorja regijskega festivala, RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto s sodelovanjem javnih zavodov za izobraževanje odraslih v regiji, smo skupaj pripravili bogato ponudbo aktivnosti za prebivalce regije. Iskalcem zaposlitve, zaposlenim, dijakom, študentom so bile ponujene izobraževalne možnosti in informacije o trgu dela hkrati na 4 lokacijah v regiji – v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in v Trebnjem. S festivalom smo želeli poudariti pomen sodelovanja in povezovanja ter spodbuditi mreženje in sodelovanje med odločevalci, gospodarstvom in izobraževanjem za čim boljši razvoj spretnosti odraslih in učinkovitejši gospodarski razvoj regije.

Program festivala je bil sestavljen iz delavnic, stojnic znanja (sejma, katerega so se udeležili delodajalci in izobraževalne organizacije), hitrih zmenkov z delodajalci ter strokovnih dogodkov za delodajalce in drugo strokovno javnost.

Več kot 40 sodelujočih organizacij je pripravilo bogat tridnevni program. Več kot 60 strokovnjakov je izvedlo več kot 30 delavnic, ki so predvsem iskalcem zaposlitve ponujale uporabna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in za aktivnejše življenje v prihodnosti. V delavnicah so bili predstavljeni predvsem inovativni pristopi pri iskanju zaposlitve in različna uporabna znanja. Poudarek je bil na pridobitvi kompetenc za trg dela, poklic ali osebnostni razvoj ter znanju, pomembnem za pričetek lastne samostojne poti.

Na letošnjem festivalu smo beležili preko 500 obiskov festivalskih dogodkov na vseh štirih lokacijah skupaj. Delavnic so se udeležili poleg iskalcev zaposlitve, tudi zaposleni, študentje, dijaki ter upokojenci, ki so pridobili aktualne informacije o trgu dela ter obogatili svoje znanje tako na poklicnem področju kot tudi osebnem.

Vseh šest strokovnih posvetov so bili organizirani za različne strokovne javnosti. Zabeležili smo dober odziv in uspešno izpeljane dogodke.

V Novem mestu smo izpeljali posvet za delodajalce skupaj z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine z naslovom: "Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetja",  strokovno razpravo z ravnatelji osnovnih šol in strokovnimi delavci na temo "Inkluzija ni le za otroke s posebnimi potrebami in Rome" ter razpravo z Romi, predstavniki občin, centra za socialno delo, zavoda za zaposlovanje, delodajalcev in drugih ključnih akterjev o problematiki izobraževanja in zaposlovanja Romov.

V Črnomlju in Trebnjem so se na sveh ločenih strokovnih posvetih pogovarjali o skrbi za starejše zaposlene, v Kočevju pa so izpeljali strokovni posvet na temo "Strokovni dogodek: Nove tehnike zaposlitvenih intervjujev – jih poznate? "

Festival se je odvijal znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto in Svetovalnega središča Pokolpje v okviru Dnevov svetovalnih središč ter projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Udeležba na dogodkih festivala je brezplačna, ker je dejavnost sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.  Izvedbo festivala omogočajo vse sodelujoče organizacije. 

Organizator festivala je RIC Novo mesto skupaj z Zavodom za zaposlovanje OS Novo mesto. Izvedbo festivala omogočajo tudi druge ljudske univerze v regiji, in sicer: ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje ter vse sodelujoče organizacije. Pokrovitelj festivala je Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto. 

Programi v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Projekt DIS (Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) se izvaja do 31. 3. 2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dokumenti

Program 7. regijskega festivala zaTE

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media