Zaposlitev

K sodelovanju vabimo nove zunanje sodelavce:

  • Razpis za učitelje in druge strokovne sodelavce 2022-2023
    K občasnemu sodelovanju vabimo učitelje in druge strokovne sodelavce za poučevanje splošnoizobraževalnih vsebin v okviru programa Osnovna šola za odrasle, srednješolskih programih, projektov Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, Študijski krožki, Večgeneracijski center Skupaj, Univerza za starejše, Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih in Socialna aktivacija, za pripravo strokovnih mnenj v postopkih ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja in izvedbo ostalih splošnih neformalnih izobraževanj.

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media