Poziv k vpisu

Vpis v OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE v izobraževalni sezoni 2023/24 (spomladanski semester)

Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle.

V program se lahko vključijo odrasli, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so stari najmanj 15 let,
  • so izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar niso zaključili osnovne šole ali so zaključili prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
  • so predložili dokumentacijo o zadnji veljavni izobrazbi,
  • so podpisali izjavo o upravljanju in hranjenju osebnih podatkov,
  • so podpisali izjavo o seznanjenosti s pravili ravnanja in izpitnim redom.

V program se prijavite osebno pri strokovnih delavcih v programu.

Ob prijavi je potrebno predložiti:

  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga končali oziroma obiskovali,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od obiskovanja osnovne šole spremenili),
  • osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO številko. 

K vpisu se lahko prijavite osebno vsak delovni dan v času uradnih ur (od 11.00 do 11.45), po dogovoru pa tudi izven tega termina, pri strokovnih delavkah:

Stanka Papežstanka.papez@ric-nm.si, 041 996 478

Tadeja Arkartadeja.arkar@ric-nm.si, 040 655 587

Prijave za vpis zbiramo od 3. januarja 2024 do 26. januarja 2024. Na voljo je 50 prostih vpisnih mest. S poukom v drugem polletju bomo pričeli 5. februarja 2024.

Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje za vpis, bomo najkasneje pet dni po izteku roka za prijavo obvestili o datumu izvedbe vpisa. 

Pred začetkom programa bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt, ki je priloga k pogodbi o izobraževanju.

INFORMIRANJE O VPISU

Za kandidate, ki se odločajo za prijavo k vpisu, bomo 16. januarja 2024, ob 10.00 organizirali informativni dan. Informativni dan bo potekal pri nas, v RIC-u Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto.

Kandidate bomo seznanili s pogoji za vključitev v OŠO, s postopkom in roki prijave k vpisu, z imeni kontaktnih oseb in načini komuniciranja z njimi ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje. 

OBLIKE IZVEDBE PROGRAMA

Program izvajamo v tečajni obliki, s kombinacijo individualnega in skupinskega organizacijskega modela, po dogovoru lahko tudi individualno. 

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA

Program Osnovna šola za odrasle je brezplačen, saj ga financirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in MO Novo mesto.

Če ste brezposelni, lahko vaše šolanje podpre tudi Zavod RS za zaposlovanje.

DEJAVNOSTI V PODPORO DOKONČANJU OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE 

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 55, e-naslov: svetovalno.sredisce@ric-nm.si

V Središču za samostojno učenje (SSU) vam omogočamo pripravo na vpis in organizirano samostojno učenje. Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 07 393 45 50 ali e-naslovu na ric@ric-nm.si).

Vabljeni k vpisu.

Če bi se radi vključili v program, pa ste zamudili uradni vpisni rok, vam do naslednjega vpisnega roka omogočamo pripravo na vpis v program osnovna šola za odrasle v obliki organiziranega ali individualnega učenja. 

 

 

Dokumenti

Publikacija OŠO 2019/20
Publikacija Osnovna šola za odrasle 2022/2023
Publikacija Osnovna šola za odrasle 2020/2021
Publikacija Osnovna šola za odrasle 2023/2024
Publikacija Osnovna šola za odrasle 2021/2022

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media