NPK Manipulant/manipulantka odpadkov

Kandidati v programu spoznavajo osnovna strokovna znanja, ki so potrebna za opravljanje poklica Manipulant/manipulantka odpadkov.

V teoretičnem delu programa bodo spoznavali osnove sporazumevanja in komunikacije, osnove računalniške pismenosti, varovanja zdravja in okolja in zagotavljanja kakovosti. V praktičnem delu, ki ga bomo izvajali v sodelovanju s Komunalo novo mesto, bodo spoznavali in se praktično preizkusili v ključnih operativnih delih, ki jih zahteva poklicni standard (orodja in pripomočki za delo, določanje vrste odpadkov, postopki ravnanja za posamezno vrsto odpadkov, sortiranje, ravnanje z nevarnimi odpadki, skladiščno manipulativna dela, vodenje evidenc, nadzor strank nad ločevanjem odpadkov v centru za ravnanje z odpadki, urejenost delovnega mesta, osnove recikliranja, vzdrževanje opreme za delo …)

Ciljna skupina in namen usposabljanja:

Namenjeno je brezposelnim in iskalcem zaposlitve.

Potek in trajanje:

104 ure, od tega 44 ur teorije in 60 ur praktičnega dela

 Začetek priprav: 24. 8. 2016 ob 8.00

Predviden zaključek: 28. 10. 2016

Udeleženci bodo razvili naslednje kompetence:

 • osnove varovanja zdravja in okolja,
 • komuniciranje s sodelavci in strokovnjaki,
 • načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela,
 • racionalna raba energijo, materiala in časa,
 • analiziranje vrste odpadkov in priprava individualnega načrta dela ravnanja z odpadki,
 • čiščenje javnih površin in odstranjevanje divjih odlagališč,
 • prevzem posameznih vrst odpadkov,
 • izvajanje dela pri pregledu, ročno razvrščanje, izločanje, razporejanje in skladiščenje nenevarnih in morebitnih nevarnih odpadkov,
 • izvajanje skladiščno manipulativnih del,
 • čiščenje orodja in naprav,
 • zagotavljanje izvajanja načela krožnega toka materiala.

Rezultat:

Udeleženci, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, bodo pripravljeni za vključitev v postopek potrjevanja NPK.

OKVIRNI PROGRAM USPOSABLJANJA:

 1. Komunikacija
 2. Varovanje zdravja in okolja
 3. Digitalna pismenost
 4. Praksa
 5. Samoocena kompetenc in urejanje zbirne mape
 6. Zaključek

PREDVIDEN URNIK IZVAJANJA

AVGUST: 24., 26., 29., 31.

SEPTEMBER: 2., 6., 7., 9.

OKTOBER: 28., 10.

PRAKSA: med 14.9. 2016 in 28.10. 2016 (9 dni)

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV:

8.00 – 9.30: delavnica

9.30 – 9.45: odmor

9.45. – 11.15: delavnica

11.15–11.30: odmor

11.30–12.15: delavnica

Predvideni izvajalci:

 • Marjeta Gašperšič, direktorica
 • Gregor Sepaher, koordinator
 • Katja Volf, organizatorica izobraževanja odraslih
 • Brigita Herženjak, organizatorica izobraževanja odraslih
 • Tina Strnad, organizatorica izobraževanja odraslih
 • Belinda Lovrenčič, samostojna strokovna sodelavka
 • Jan Zupančič, mentor učne pomoči
 • Vesna Čolič, podpora občanom pri učenju
 • zunanji sodelavec s področja varstva pri delu
 • mentor v podjetju

Dokumenti

/media/objave/dokumenti/2016/RIC_programi_zlozenka_Manipulant_odpadkov_2016__2_.pdf

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media