Izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2-B1)


V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik  (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Razpisani izpitni roki:

 • izpitni rok: 23. 3. 2024 - prijava ni več možna, vsa izpitna mesta so zapolnjena
 • izpitni rok: 11. 5. 2024 - prijava ni več možna, vsa izpitna mesta so zapolnjena
 • izpitni rok: 27. 6. 2024 - prijava ni več možna, vsa izpitna mesta so zapolnjena
 • izpitni rok: 21. 9. 2024
 • izpitni rok: 23. 11. 2024

Prijava:

Prijava na izpit je možna do 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom oziroma do zapolnitve prostih mest.
Na izpit boste prijavljeni, ko bomo prejeli vašo izpolnjeno prijavnico in bodo stroški izpita v celoti plačani

Za prijavo: 

 1. IZPOLNITE PRIJAVNICO

Izpolnjeno prijavnico lahko:
 • oddate osebno, na RIC-u Novo mesto (Topliška cesta 2, Novo mesto) v času uradnih ur
 • pošljete po (navadni) pošti na naslov RIC Novo mesto, Topliška c. 2, 8000 Novo mesto - s pripisom prijava na izpit. Prijave po navadni pošti bodo upoštevane pod pogojem, da bodo na dan prejema prijavnice še razpoložljiva prosta mesta.
 • pošljete po elektronski pošti na katarina.rozman@ric-nm.si.
 1. PLAČAJTE STROŠEK IZPITA
Cena izpita na osnovni ravni je 162,00 EUR.
 • Znesek lahko nakažete na bančni račun. Podatki za plačilo:
  IBAN: SI56 0110 0600 8344 642
  NAMEN PLAČILA: izpit, obvezno zapišite vaše ime in priimek
  Izpolnjeni prijavnici priložite kopijo potrdila o plačilu izpita.
 • Na vašo željo vam pripravimo plačilni nalog (po prejemu izpolnjene prijavnice in pripisa, da želite stroške izpita plačati po plačilnem nalogu, vam bomo plačilni nalog posredovali po elektronski pošti ali ga boste prevzeli osebno).
 • Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti originalno Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, izdano na pristojni upravni enoti.
  Stroške brezplačnega opravljanja preverjanja znanja krijeta Ministrstvo za notranje zadeve (oziroma Urad za oskrbo in integracijo migrantov) in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje.

DATUM IZPITNEGA ROKA

ROK ZA PRIJAVO

ROK ZA PLAČILO

sobota, 23. 3. 2024

PRIJAVA NI VEČ MOŽNA,

VSA MESTA SO ZAPOLNJENA

torek, 11. 5. 2024

PRIJAVA NI VEČ MOŽNA,

VSA MESTA SO ZAPOLNJENA

četrtek, 27. 6. 2024

PRIJAVA NI VEČ MOŽNA,

VSA MESTA SO ZAPOLNJENA

sobota, 21. 9. 2024

10. 9. 2024 do 15. ure

11. 9. 2024

sobota, 23. 11. 2024

12. 11. 2024 do 15. ure

13. 11. 2024

Predlagamo vam, da pred prijavo na izpit preverite prosta mesta. Nepravočasna prijava se šteje za prijavo na prvi naslednji izpitni rok. O tem vas bomo obvestili takoj po prejemu prijave.

Na datum izpitnega roka se opravlja pisni del izpita. Ustni del izpita se izvede v dveh ali treh dneh.
Pred izpitom boste prejeli vabilo z natančnimi podatki o času in kraju opravljanja izpita.

Odjava

Od izpita se lahko odjavite najkasneje dva delovna dneva pred razpisanim izpitnim rokom do 15. ure. V primeru pravočasne odjave imate pravico do vračila 85 % vplačanih stroškov ali do prenosa prijave na naslednji izpitni rok (pri istem izvajalcu v obdobju 12 mesecev od izpitnega roka, od katerega ste se odjavili).

Če se od izpita odjavite po roku (iz prejšnjega odstavka) oziroma se ne odjavite in k izpitu ne pristopite, nimate pravice do vračila plačanih stroškov izpita. Na naslednji rok se morate ponovno prijaviti in ponovno poravnati celoten znesek.

Sestava izpita na osnovni ravni:

Del izpita

Vsebina

Čas reševanja

Delež pri oceni

Poslušanje

Kratki pogovori, kratka obvestila/mnenja, daljši pogovor, navodila

25 min.

25 %

Branje

Kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani

40 min.

25 %

Pisanje (vodeno, ob branju)

Kratko praktično besedilo, odgovor na pismo

40 min.

25 %

Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi)

Predstavitev (sebe), opis slike, igra vlog

15 min
(+ 15 min. za pripravo)

25 %

SKUPAJ ZA IZPIT

 

135 minut

 

 Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj

Izpitni red

Na izpit pridite točno. Kandidat, ki na pisni del izpita zamudi, k izpitu ne more pristopiti. Prosimo vas, da se pred izpitom seznanite z izpitnim redom, kje dostopen na povezavi: https://centerslo.si/izpiti/izpitni-red/

Rezultati izpita

O svojih rezultatih na izpitu boste obveščeni v 30 delovnih dneh po opravljanju izpita.
Če izpit uspešno opravite, prejmete spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni, ki je javno veljavna listina. Spričevalo ima prilogo, ki vsebuje podatke o kandidatkinem dosežku pri posameznih delih izpita.  Če izpita ne opravite, prejmete poročilo o opravljanju izpita iz znanja slovenščine.
Kandidat, ki izpita ni opravil, ima možnost ponovnega opravljanja izpita. Glede števila ponovnih opravljanj izpita na rednih izpitnih rokih ni omejitev.

Pravice kandidatov

Po izvedenem izpitu si svojo izpitno dokumentacijo lahko ogledate na Izpitnem centru v Ljubljani. Za vpogled se dogovorite po e-pošti: izpitni.center@ff.uni-lj.si ali po telefonu št.: 01 241 86 47.

Pritožbo zoper izpitni postopek lahko vložite v 8 dneh od opravljanja izpita, pritožbo zoper rezultat na izpitu pa v 8 dneh od prejema obvestila o rezultatu. Pritožbo naslovite na Pritožno komisijo Izpitnega centra (Izpitni center, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana).

Uporabne povezave

Odgovori na pogosta vprašanja: https://centerslo.si/izpiti/pogosta-vprasanja/

Izpitni red: https://centerslo.si/izpiti/izpitni-red/

Izpitni pravilnik: https://centerslo.si/izpiti/izpitni-pravilnik/

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media