GROW your own tree

S projektnimi aktivnostmi želimo ustvariti plodna tla za razvoj novega poklica »Motivator za samooskrbo«, ki bi ga bilo mogoče pridobiti na podlagi priznavanja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj. Veliko pozornosti bo namenjene promociji socialnega vključevanja oseb z manj priložnostmi. Z uporabo inkluzivnega pristopa bomo prispevali k ustvarjanju spodbudnega okolja, ki se odziva na potrebe širše skupnosti. Poleg tega bomo spodbujali zelene veščine in družbeno odgovornost izobraževalnih institucij, saj verjamemo, da samooskrba ni samo stvar kmetijskega sektorja.

Trajanje projekta

1. 10. 2022 – 1. 10. 2024

Cilji projekta

Glavni cilj projekta Grow your own tree je raziskati možnosti in zgraditi prve temelje za razvoj novega profila poklica, imenovanega »Motivator za samooskrbo«.

Projekt pri doseganju zgoraj omenjenega cilja zasleduje naslednje specifične cilje:

  1. Opolnomočiti 20 odraslih prostovoljcev, da pričnejo s samooskrbo in se izurijo za vlogo »Motivatorja za samooskrbo«.
  2. Izmenjati in zbrati vsaj 30 najboljših EU praks s področja motiviranja naše ciljne skupine za pridobivanje veščin za samooskrbo in posledično samostojnost.
  3. Vzpostaviti spletno stran, kjer bodo obiskovalci našli osnovne informacije o tem, kako narediti prvi korak k samooskrbi s hrano ter pridobili osnovno znanje, potrebno za celoten proces samooskrbe od semena do pridelka.
  4. Predstaviti dosežke projekta ključnim deležnikom na sistemski ravni in raziskati možnosti za uveljavitev poklica »Motivatorja za samooskrbo« v sodelujočih EU državah.

Spremljajte nas na projektni spletni strani.

Partnerja

  • Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Slovenija (vodilni partner)
  • PRISM, Italija

Informacije

Katja Volf
040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Simona Pavlin
05 907 57 11
simona.pavlin@ric-nm.si

Projekt sofinancira Evropska Unija iz programa Erasmus+, KA210-VET Mala partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media