Hey! Teachers, don't leave the kids alone

Projekt je potekal od oktobra 2016 do septembra 2018. Vodila ga organizacija I.E.R.F.O.P. Onlus iz Italije. Poleg njih pa je sodelovalo še pet partnerjev:

 1. I.E.R.F.O.P. Onlus (European Institute for Research, Training and Vocational Guidance) – vodilni partner, Italija
 2. UNIWERSYTET LODZKI – partner, Poljska
 3. ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA – partner, Italija
 4. VILNIAUS KOLEGIJA – partner, Litva
 5. Razvojno izobraževalni center Novo mesto – partner, Slovenija
 6. 26th PRIMARY SCHOOL PANAYIAS TRICHEROUSA – partner, Ciper

Glavni cilj projekta je bil opolnomočenje učiteljev in učencev skupaj z njihovimi družinskim člani s praktičnimi veščinami, ki jim bodo trajnostno omogočale uspešno in učinkovito soočanje z dnevnimi izzivi, izboljšanje njihove socialne vključenosti in stopnje dobrega počutja v procesu izobraževanja.

Aktivnosti, rezultati in učinki

Za doseganje projektnih rezultatov in učinkov smo izvedli naslednje aktivnosti:

 • Transnacionalna analiza
 • Razvoj novih metodologij in pristopov za učitelje/strokovnjake v izobraževanju
 • Pilotna izvedba vključevanja novih metod in pristopov v osnovnih šolah
 • Razvoj novih učnih orodij in navodil za uporabo le teh
 • Elektronski viri za učitelje, družine in učence (priprava učnih orodij v e-obliki)

Rezultati in učinki so:

 • Razvoj sposobnosti učitelja za neposredno individualno delo z učenci in njihovimi družinskimi člani
 • Zagotavljanje učnih pripomočkov/orodij za optimalno socialno vključenost in učno okolje
 • Kreiranje strukturiranih modelov socialnega vključevanja za šole in modelov za učno okolje – poudarek na prenosljivosti modelov
 • Kreiranje elektronskih orodij/pripomočkov za spletna orodja, namenjena ciljnim skupinam za uporabo projektnih rezultatov
 • Priprava navodil, ki vsebuje shemo za validacijo kompetenc v okviru socialne vključenosti in poučevanja
 • Zmanjšanje osipa učencev v času vključitve
 • Promocija zavedanja, da je socialna vključenost in dobro počutje pomemben temelj za učinkovito poučevanje in učenje
 • Zagotavljanje orodja in metode za učitelje in učence, ki
  - spodbuja večje vključevanje učencev v izobraževalni proces
  - obvladuje negativne učinke zaradi družbenih sprememb
  - promovira vključevanje učencev in njihovih družin
  - povečuje komunikacijske sposobnosti
  - povečuje zavedanje učencev za vključevanje (potrebe, vrednote, čustva in vzorce obnašanje)
  - učinkovito obvladovanje čustev ciljnih skupin
  - učinkovito motiviranje ciljnih skupin
 • Ustvarjanje kakovostnih virov za strokovnjake v izobraževanju
 • Spodbujanje socialne kohezije učencev, njihovih družin in izobraževalcev v njihovih izkušnjah
 • Promocija vključevanja za prikrajšane osebe/osebe s posebnimi potrebami

Spremljajte nas na projektni spletni strani.

Informacije

Simona Pavlin
07 393 45 66, 031 337 758
simona.pavlin@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media