Talking - Transactional Analysis Learning for Keeling over the INtercultural Gap

Projekt je vodila organizacija CPIA 4 ROMA iz Italije, sodelovalo pa je še 6 partnerjev iz Italije, Grčije, Velike Britanije, Španije in Slovenije.

Glavni cilj projekta je bil nadgraditi znanja in veščine izobraževalcev odraslih na področju dela z imigranti, še posebej komunikacijske veščine in kompetence na področju medosebnih odnosov, ki so nujne za vodenje izobraževalnega odnosa do udeležencev iz različnih kultur z različnimi jeziki. Razvili bomo inovativno metodologijo (z uporabo transakcijske analize) s prenosom najboljših praks na področju dela z imigranti in pripravili e-platformo za vse, ki delujejo na področju dela z imigranti, za izmenjavo znanj in izkušenj.

Partnerji:
CPIA 3 ROMA (vodja projekta), Italija
CONSORZIO RO.MA., Italjia
IFREP – 93, Italija
EELI, Grčija
MBM TDC, Velika Britanija
IMPEFE, Španija
RIC Novo mesto, Slovenija 

Trajanje projekta
1. 9. 2016–31. 8. 2018

Spremljajte nas na Facebook profilu.

Vsi rezultati projekta so dostopni na projektni platformi

Vabljeni k branju 

1. Projektno glasilo
2. Projektno glasilo
3. Projektno glasilo
4. Projektno glasilo
5. Projektno glasilo

Projekt je sofinancirala Evropska Unija iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media