Welness

Ime projekta:  Welness – spretnosti za dobro počutje
Obdobje trajanja: 1. 1. 2013–31. 12. 2014
Vrednost: 45.921,09  eur
Financerji: Lifelong Learning Programme, Grundtvig Multilateral Projects

Partnerji:

Ciljna skupina: strokovnjaki v o izobraževanju ter učeči se odrasli

Povzetek projekta

Mnogi strokovnjaki v izobraževanju so pri svojem delu čustveno vpleteni, srečujejo pa se tudi z zahtevnimi medosebnimi odnosi. Če ne razvijejo učinkovite življenjske strategije ter ustrezno obvladujejo stres, to lahko privede do sindroma izgorelosti. Namen projekta je bil opremiti strokovnjake v izobraževanju odraslih ter njihove udeležence s praktičnimi spretnostmi, ki jim bodo omogočale uspešno soočanje z dnevnimi izzivi ter zagotavljale trajno dobro počutje.

Glavni cilji projekta so bili:

 • Proučiti potrebe strokovnjakov na področju izobraževanja odraslih in njihovih udeležencev, zlasti oceniti njihovo osnovno raven dobrega počutja.
 • Ozavestiti, da je dobro počutje nujna podlaga za učinkovito učenje in poučevanje.
 • Zagotoviti inštrumente in orodja za zaposlene v izobraževanju odraslih za učinkovito uravnavanje nivoja stresa, spodbujanje kreativnosti, izboljšanje komunikacijskih sposobnosti, višji nivo zavedanja samega sebe (vrednot, potreb, telesa, čustev, misli, vzorcev obnašanja), učinkovito uravnavanje čustev ter učinkovito motiviranje samega sebe.
 • Razviti visoko kakovostne vire za strokovnjake v izobraževanju odraslih.
 • Povečati zadovoljstvo in delovno angažiranost strokovnjakov v izobraževanju odraslih in preprečevanje izgorevanja.
 • Povečati kakovost in evropske razsežnosti izobraževanja odraslih.
 • Prispevati k razvoju merljivih kazalnikov dobrega počutja.

Rezultati projekta

 • Izdelana mednarodna študija o počutju strokovnjakov in udeležencev v izobraževanju odraslih.
 • Razviti visoko kakovostni programi za usposabljanje izobraževalcev odraslih ter zanimive delavnice za usposabljanje udeležencev.
 • Pilotna izvedba programov, v katerem smo razvite programe za strokovne delavce in udeležence v izobraževanju odraslih tudi preizkusili.
 • Razvita nova orodja in pripomočki (Vodnik za strokovnjake v izobraževanju odraslih, letaki in spletne platforme za izmenjavo virov in izkušenj med strokovnjaki.)

Vodja projekta v RIC-u je bila Marjeta Gašperšič. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Priponke

Razviti programi za strokovnjake:

 • Stres in zdravje
 • Komunikacija in odnosi
 • Učinkovite metode poučevanja

Razviti programi za udeležence izobraževanja odraslih:

 • Samospoštovanje in samopredstavitev
 • Stres in zdravje
 • Komunikacija in odnosi

Razvit končen program: Seminar za dobro počutje

Vodnik za strokovnjake v izobraževanju odraslih

Video posnetki:

Arhiv projektnih novic:

Izvedba tega projekta je bila financirana s strani Evropske komisije.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media