Z znanjem do zaposlitve

Ime projekta: Z znanjem do zaposlitve
Obdobje trajanja: januar 2011−januar 2012
Vrednost: 12.543,82 eur
Financer: program Evropske unije za Hrvaško IPA IV. komponenta – lokalna partnerstva za zaposlovanje – faza 3 in sredstva Hrvaškega zavoda za zaposlovanje.

Partnerji:

Ciljna skupina:

  • javne in zasebne izobraževalne inštitucije na področju Karlovške županije
  • brezposelni in zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe

Povzetek projekta

Osnovni cilj partnerstva je bil usmerjen v izboljšanje storitve izobraževanja odraslih na področju Karlovške županije s pomočjo sodelovanja in povezovanja javnih in zasebnih izobraževalnih institucij ter ozaveščanje prebivalstva o pomembnosti osebnega vlaganja v vseživljenjsko učenje.

Rezultati projekta

  • oblikovanje mreže javnih in zasebnih izobraževalnih institucij za razvoj vseživljenjskega učenja v Karlovški županiji,
  • analiza ponudbe in povpraševanja po formalnih in neformalnih izobraževalnih programih na območju županije,
  • izvedba izobraževanj za člane nove mreže,
  • izvedba kampanje za dvig ozaveščenosti o pomembnosti vseživljenjskega učenja,
  • priprava poročil o aktivnostih in rezultatih projekta.

Vodja projekta je bila Marjeta Gašperšič. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Arhiv projektnih novic:

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media