Ambasador učenja

PREDSTAVLJAMO VAM AMBASADORJE UČENJA 2020

Vsako znanje šteje. Kot izobraževalni zavod Razvojno izobraževalni center (RIC) Novo mesto skuša spreminjati odnos do izobraževanja odraslih. Če nam pri tem še nekdo pomaga, pa toliko bolje. Govorimo namreč o ambasadorjih učenja. Ambasador učenja je prepoznan posameznik, ki nam pomaga širiti pozitiven odnos do izobraževanja in spoznavanja novega. Vsi naši ambasadorji poudarjajo, da se učimo za sebe in za skupnosti, ki so tiste od najožje, to je družina, do skupnosti širšega okolja, v katerem živimo. Izobraževanje se ne konča v otroštvu in mladosti, ampak poteka vse življenje.

Na javno povabilo za predlog Ambasador učenja 2020 je prispelo pet predlogov. Prepoznali smo jih predlagatelji RIC Novo mesto, CIK Trebnje, Šolski center Novo mesto in ga. Slavica Mencin. Ekipi ambasadorjev iz leta 2018 so se tako pridružili ga. Neži But, g. Štefan David, ga. Aleksandra Ulčnik Gruban, ga. Silva Mežnar in ga. Mateja Petric. Slavnostno imenovanje Ambasadorjev učenja 2020 je potekalo v petek, 25. septembra 2020. Dobitnikom naziva iskreno čestitamo in se veselimo sodelovanja na področju svetovanja in izobraževanja odraslih. 

Spoznajte Ambasadorje učenja 2020:

NEŽI BUT (predlagatelj: RIC Novo mesto, Programski odbor univerze za starejše)

Gospa Neži pravi, da pri oblikovanju nečesa novega, nam ovire in meje v naših glavah, lahko povzročijo mnogo preglavic. No, le-teh se skušamo izogniti. Pri raziskovanju jo žene radovednost in želja izvedeti več. Je prostovoljka v različnih skupinah in institucijah. Predstavlja delo skupine Univerze za starejše pod imenom «Z glasbo v lepši dan«, kjer sodeluje v različnih aktivnostih, poleg tega z odličnimi predlogi popestri vsebine programa. S svojim delom in idejami bogati ter dopolni njihova druženja. Člani Univerze za starejše velikokrat povedo, da so programi zaradi nje boljši. S svojim delom je zgled dobrega učenca in učitelja, saj pridobljeno znanje širi naprej. Prisluhnimo njeni izjavi:

https://www.youtube.com/watch?v=7hHbvC0y1Vg

ŠTEFAN DAVID (predlagatelj: Šolski center Novo mesto)

Gospod Štefan David se je uril v znanju, odgovornemu vodenju kot odličen menedžer, razvojnik, raziskovalec, projektant danes največjega šolskega centra v Republiki Sloveniji – Šolskega centra Novo mesto. Ni le strokovnjak na področju strojništva kot učitelj, predavatelj ter mentor diplomantom na višji šoli, temveč tudi oseba z dragocenimi in bogatimi izkušnjami s področja vzgoje in izobraževanja, ki se bo trajno zapisal v zgodovino ne le zaradi vzpostavitve izobraževanja na Dolenjskem, ampak v celotno vzgojno-izobraževalno dejavnost v Republiki Sloveniji. Njegovo opravljeno delo nikogar ne pusti ravnodušnega. Zanj delo na Šolskem centru Novo mesto ni samo delovni izziv, temveč je preraslo v življenjsko poslanstvo, v strast in predanost. Nikoli ni zadovoljen z doseženim, temveč vedno hoče in zna pogledati bistveno dlje tako v strokovnem, izobraževalnem kot tudi širšem družbenem kontekstu. Kaj pravi sam:

https://www.youtube.com/watch?v=2mfCTPQ3YBU

ALEKSANDRA ULČNIK GRUBAN (predlagatelj: Slavica Mencin)

Gospa Aleksandra je po končani srednji kemijski šoli, nadaljevanje študij ob delu v Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju. V svojem delovanju je prejela mentorsko nagrado za vodenje kemijskega krožka, 2 Krkini nagradi za področje kemije. Samoizobražuje se s področja računalništva in dela z osebami s posebnimi potrebami. Je strastna fotografinja. Imela je že 7 samostojnih razstav fotografije. S svojim delom prenaša izkušnje na različne  skupine udeležencev, kar pomeni od najmanjših do najstarejših – na svoj poseben način in vsaki skupini primerno. Njeni prijatelji jo poznajo po tem, da ne pozna besede »NE ZMOREM« niti »NE ZNAM«. Gospa Aleksandra pravi:

https://www.youtube.com/watch?v=9KpmodF0Yzw

SILVA MEŽNAR (predlagatelj: CIK Trebnje)

Gospa Silva Mežnar je vse dosedanje delo posvetila izobraževanju in učenju. Ko se je upokojila, njena pedagoška žilica ni usahnila, le dobila je drugačne razsežnosti. Prvo leto po upokojitvi je postala predsednica Univerze za tretje življenjsko obdobje Trebnje. To delo je opravljala skorajda tri mandate. Še vedno je članica univerze, redno jim pomaga s svojimi predlogi pri oblikovanju programa, se udeležuje predavanj, se izobražuje in pridobiva nova znanja. Svoj prosti čas izkorišča za ustvarjanje, preko različnih delavnic in v okviru različnih institucij, kjer pomaga mladim in starejšim. Vedno je pripravljena svoje bogato znanje posredovati tistim, ki ga potrebujejo. Z veseljem se vključuje v različne projekte, saj se zaveda, da s tem ne samo pomaga, pač pa tudi sama pridobiva nova znanja, izkušnje in priložnosti za osebnostno rast. Njene besede so:

https://www.youtube.com/watch?v=Rayj6FkQDAc

MATEJA PETRIC (predlagatelj: Slavica Mencin)

Gospa Mateja opravlja svetovalno pedagoško delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami ter njihovimi starši. Velik poudarek daje na svetovanju, odkrivanju, diagnosticiranju in nudenju pomoči vsem, ki se znajdejo v učni, čustveni, vedenjski ali socialni stiski. Na takšne način strokovno znanje in bogate izkušnje prenaša ter izmenjuje. Poleg tega izvaja predavanja za starše ter vodi različne delavnice za učence in dijake iz različnih učnih in vzgojnih področij. V svojem več kot 30 letnem delovanju je objavila tudi vrsto strokovnih člankov in prispevkov s področja vzgoje in izobraževanja. Prisluhnimo tudi njej:

https://www.youtube.com/watch?v=dzjANRF-sLE

Vsem ambasadorjem učenja 2020 iskrene čestitke!

Ob slavnosti prireditvi so jim čestitali tudi ambasadorji učenja 2018. Spomnimo se, kdo so: 


Povedali so, da bodo z veseljem nadaljevali s svojim poslanstvom in še naprej podpirali vključevanje slehernega v vseživljenjsko učenje.

Vsem ambasadorjem učenja iskrene čestitke!

________________________________________________________

JAVNO POVABILO ZA AMBASADORJA UČENJA 2020

Ljudje sami smo »vodilni dejavniki družb znanja. V človekovi moči je, da ustvarja in uporablja znanje učinkovito in pametno, na nenehno spreminjajočih se podlagah, to pa je tisto, kar največ šteje. Da bi dodobra razvili te sposobnosti, ljudje potrebujemo voljo in sposobnost, da lahko vzamemo svoja življenja v lastne roke – skratka, da postanemo aktivni državljani in ustvarjalci svojega življenja. Izobraževanje in usposabljanje skozi vse življenje je najboljša pot za vsakogar, da se sooči z izzivi sprememb« (Memorandumu o vseživljenjskem učenju 2000, str.7).

Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in poklicnem področju, postaja pravilo in vodilo za življenje. Med nami so posamezniki, ki so dosegli osebno odličnost na področju bogatenja lastnega znanja in/ali znanja drugih. Spodbudili bomo naše partnerje in širšo javnost, da jih prepoznajo, in predlagajo, da postanejo ambasadorji učenja.

RIC Novo mesto v imenu konzorcija partnerjev projekta Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene Osrednja JV regija (projekt DIS) vabi predlagatelje, da se udeležijo javnega povabila, s katerim zbiramo predloge za podelitev naziva Ambasador učenja na območju Osrednje JV regije.

Vabimo vas, da v svojem okolju prepoznate odlične posameznike, ki so s svojim nenehnim učenjem, osebno in poklicno rastjo zgled odraslim, in nam posredujete predlog za imenovanje. 

Povabilo je objavljeno na spletnih straneh RIC-a Novo mesto, CIK-a Trebnje, Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma ter Šolskega centra Novo mesto.

Povabilo je odprto od 3. 3. do 24. 3. 2020.

Povabilo in obrazec za prijavo Ambasadorja učenja 2020 najdete na dnu strani. 

Predlog lahko oddate v tiskani obliki na obrazcu za prijavo, ki je objavljen na spletnih straneh partnerstva, osebno v tajništvu RIC-a Novo mesto ali ga pošljete po pošti (velja poštni žig 24. 3. 2020). Predloge pošljite na naslov Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto v zaprti ovojnici s pripisom »Za podelitev naziva Ambasador učenja 2020«.

Kdo je ambasador učenja?

Ambasador učenja je  posameznik, ki ves čas skrbi za bogatitev lastnega znanja in hkrati prispeva k bogatitvi znanja odraslih v svojem okolju.

V dveh letih po imenovanju sodeluje na promocijskih dogodkih, ki jih organizirajo RIC Novo mesto, CIK Trebnje, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in Šolski center Novo mesto. To je častna funkcija. 

Kdo predlaga ambasadorja učenja?

Ambasadorja učenja predlagajo posamezniki, skupine posameznikov, društva, zavodi, podjetja, lokalne skupnosti …

Kakšne je vloga ambasadorja učenja?

Ambasador učenja ima naslednje naloge:

  • sodeluje pri promociji vseživljenjskega učenja med odraslimi
  • sodeluje pri informiranju odraslih o brezplačnih izobraževanih možnostih in možnostih svetovalne podpore
  • je aktiven na vsaj dveh dogodkih, ki jih organizira partnerstvo
  • predstavi svojo osebno zgodbo v video izjavi, s pisno izjavo in fotografijo na spletnih straneh partnerstva in družbenih omrežjih
  • širi pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja

Kolikokrat se  izbira ambasador učenja?

Ambasadorja učenja se izbira v letu 2018 in 2020.

Kdo imenuje ambasadorja učenja?

Na podlagi podanih predlogov v 30 dneh po zaključku povabila partnerstvo projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija opravi izbor in imenuje ambasadorja učenja. V primeru, da je podanih več kakovostnih predlogov, se imenuje več ambasadorjev. Število ambasadorjev ni omejeno.

Kje bodo predstavljeni ambasadorji učenja?

Ambasadorji bodo predstavljeni na spletnih straneh projekta in partnerjev in v drugih medijih (npr. z video izjavami, na tiskanih letakih, v medijih …).

Koliko časa je posameznik ambasador učenja?

Posameznik je ambasador dve leti, v kolikor pa partnerstvo nima drugih ambasadorjev, je lahko tudi dlje.

Ali je ambasador učenja za svoje delo plačan?

Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika. Listino o imenovanju in simbolično nagrado mu podeli RIC Novo mesto v imenu konzorcija partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija na svečani prireditvi.

Za sodelovanje na promocijskih dogodkih mu organizatorji dogodkov po dogovoru povrnejo potne stroške. 

Kdo so trenutni ambasadorji učenja?

V letu 2018 je konzorcij partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija imenoval devet ambasadorjev učenja. Spoznajte jih še vi AMBASADORJI UČENJA.

Za pomoč in informacije lahko pokličete oziroma pošljete sporočilo Brigiti Herženjak (T: 07 393 45 56, E: brigita.herzenjak@ric-nm.si).

 _________________________________________________________________________________________

Na javno povabilo za predlog Ambasadorja učenja 2018, ki je bilo objavljeno v času trajanja Tedna vseživljenjskega učenja, smo prejeli 5 predlogov. Odlične posameznike, ki skrbijo za lastno stalno nadgrajevanje znanja in pri tem pomagajo drugim, so v svoji sredini prepoznali predlagatelji RIC Novo mesto, CIK Trebnje, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Osnovna šola Drska in gospa Marjetka Matoh. Vse prejete predloge smo podprli in tako dobili prvih devet Ambasadorjev učenja.

Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika, ki smo jo obeležili s slavnostnim imenovanjem v okviru strokovnega posveta Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetij, ki je potekal 28. 9. 2018 na RIC-u.  Listino o imenovanju in simbolično nagrado je Ambasadorjem učenja 2018, v imenu konzorcija projekta Svetovanje za zaposlene 2016 – 2022, podelila mag. Katja Dovžak, vodja Sektorja za  višješolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Spoznajte Ambasadorje učenja 2018:

PROGRAMSKI ODBOR UNIVERZE ZA STAREJŠE (predlagatelj: RIC Novo mesto)

Programski odbor Univerze za starejše sestavljajo Stane Gregorčič, Milica Lukšič, Slavica Mencin, Franc Umek in Elizabeta Vardijan. Po zaključeni aktivni delovni dobi so v Univerzi za starejše videli priložnost, da ostanejo aktivni in namenijo čas stvarem in ljudem, za katere ga prej ni bilo. Hkrati pa so prevzeli bolj aktivno vlogo, ki pomeni veliko več kot lastno učenje in namenjajo veliko časa, znanja in idej za bogatenje programa in ponudbe Univerze za starejše, za širjenje povezovanja z različnimi institucijami in bogatenje znanja drugih, predvsem starejših, v našem okolju. S svojim vsakodnevnim delovanjem in aktivnostjo spodbujajo ljudi v svojem okolju k vključevanju, sodelovanju in učenju. Hkrati se tudi sami vključujejo v različne izobraževalne programe in nenehno bogatijo svoje znanje. Ob tem pa svoje znanje kot prostovoljci delijo z drugimi.

Stane Gregorčič

»Kot član programskega odbora Univerze za starejše sodelujem pri kreiranju in izboru izobraževalnih programov, v katerih skupaj s prijatelji, znanci, vrstniki nadgrajujemo svoje znanje in izmenjujemo izkušnje ter dobre prakse. Naše druženje je zanimivo, lepo in raznoliko.« (Stane Gregorčič)

Milica Lukšič

»Včasih sem imela samo knjigo, zdaj pa imam računalnik, pa mobilni telefon, pa še kaj … Za nenehen osebni razvoj je potrebno učenje v katerikoli starosti, vse življenje. Ni dovolj le, da se učimo, znanje moramo uporabiti. Vesela in samozavestnejša sem, če si lahko rečem, tole pa znam.« (Milica Lukšič)

Slavica Mencin

»Ne moremo izbrati, kako bomo umrli. Ali kdaj. Lahko pa se odločimo, kako bomo živeli. Zdaj. Nikar samo ne čakajmo na tisto, za kar hočemo, da bi se zgodilo. Prej ukrepajmo.« (Slavica Mencin)

Frane Umek

 »Vedno sem bil zelo zvedav, zato ni čudno, da sem se ob upokojitvi pridružil ideji o Univerzi za starejše. Tu sem našel zatočišče za svoja stremljenja po izpopolnjevanju in pridobivanju novih znanj, koristnih in potrebnih za čas, ki ga živimo!« (Franc Umek)

Elizabeta Vardijan

»Življenje je velika učilnica od rojstva do smrti. Izkušnje ponuja kot darilo, ob katerem se učimo, veselimo in jih delimo. V tem času moramo poskrbeti, da najdemo nove izzive in poiskati pozabljene talente in jih oživeti. Ohranimo otroka v sebi, postanimo radovedni.« (Elizabeta Vardijan)

 

TADEJA BARTOLJ (predlagatelj: CIK Trebnje)

Tadeji Bartolj, univerzitetni diplomirani sociologinji, vzgojiteljici in vizažistki, ki se ukvarja tudi s kaligrafijo, šivanjem ter petjem, učenje predstavlja posebno vrednoto. Ves čas izpopolnjuje in nadgrajuje svoje znanje, kar dokazujejo tudi opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, pridobitev pedagoško – andragoške izobrazbe, pridobitev srebrne Gallusove značke za 10 let udejstvovanja na glasbenem področju ljubiteljske kulture. Je polna optimizma in novih idej. Vsak nov izziv ji pomeni dragoceno izkušnjo za učenje in priložnost za osebnostno rast. Svoje znanje je vedno pripravljena deliti z drugimi, jih navduševati za učenje, saj se zaveda, da se pri tem tudi sama ogromno nauči. Učenje ji pomeni vzajemen proces in s svojo pozitivnostjo spodbuja druge na poti k ciljem.

Tadeja Bartolj

»Učenje v mojem življenju predstavlja pomembno vrednoto in gonilno silo, ki me vodi k odkrivanju novih stvari, usvajanju novih znanj, razvijanju veščin in spretnosti, ustvarjalnosti – je del mojega vsakdana, ki ga oblikujem skupaj z drugimi ljudmi.« (Tadeja Bartolj)

 

JOŽICA MEHAK (predlagatelj: Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma)

Jožica Mehak, inženirka kmetijstva, aktivna kmetica, skrbna mati in žena, je dejavna na več področjih. Na svoji kmetiji z veseljem sprejme ljudi vseh generacij, ki si želijo novih znanj in spoznanj. Je aktivna članica Društva podeželskih žena Škocjan in društva Ajda Dolenjska, sourednica občinskega glasila Naši koraki v občini Škocjan, piše in objavlja strokovne članke. Pred kratkim je registrirala dopolnilno dejavnost, v sklopu katere bo različnim ciljnim skupinam nudila učne vsebine v obliki tečajev, delavnic s področja kmetijstva, biodinamike in kulinarike ter oglede rastlinske čistilne naprave. Prepričana je, da je kmetija z različnimi panogami, kot je njihova, dobra priložnost za širjenje znanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja.

Jožica Mehak

»Menim, da je učenje ključno za osebnostno rast. Nalog sem se vedno lotevala z veseljem in motivacijo, kar je imelo za posledico uspeh.  Svojo pot vidim kot polno izzivov ter novih možnosti. Hvaležna sem za vse izkušnje učenja v življenju, vsaka me je po svoje izoblikovala.« (Jožica Mehak)

 

LIDIJA SKUBE (predlagateljica: OŠ Drska)

Lidija Skube, učiteljica slovenščine in srbohrvaškega jezika s književnostma, je eno veliko sonce, ki sije v zbornici, kabinetu ali razredu. Poučuje namreč slovenščino, nudi pomoč učno šibkim, dela z nadarjenimi in tujci, organizira kulturne dejavnosti na šoli in izven nje ter pripravlja predavanja za učiteljski zbor in starše. Lidijina osnovna naloga je podajanje znanja in usposabljanje učencev, da ta znanja uporabijo tudi v praksi. Njej to ni dovolj, zato poleg tega skrbi še za razvoj radovednosti, samostojnosti, pozitivne samopodobe, komunikacijskih veščin, kreativnosti ter mnogih drugih pozitivnih lastnosti učencev. To svojo zagnanost prenaša še na sodelavce, starše in vse, ki jo poznajo. Sodeluje tudi v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih s področja kulture, turizma in ekologije. Je polna energije in znanja, je ženska z izjemno vizijo, ki vidi trideset potez vnaprej; je človek, ki povezuje in motivira na vseh področjih delovanja, predvsem pa pri vseživljenjskem učenju.

Lidija Skube

»Misel "Dotikam se prihodnosti. Učim." je moje vodilo. Učenci mi predstavljajo izziv, navdih, včasih težko rešljive uganke, motivacijo za dodatno izobraževanje. Omogočajo neprestano osebnostno in strokovno rast učitelja. Učenje je skupno potovanje učenca in učitelja do znanja.« (Lidija Skube) 

 

SUZANA MATOH (predlagateljica: Marjeta Matoh)

Suzani Matoh, univerzitetni diplomirani komunikologinji, magistrici poslovnih ved in študentki doktorskega študija s področja trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva, učenje pomeni življenje. Svoj dom je našla v Leedsu, v Veliki Britaniji, kjer deluje kot Educational Outreach Fellow na Univerzi v Leedsu. V okviru svojega dela svetuje stanovskim kolegom pri njihovih raziskavah, deli svoje znanje in izkušnje ter prispeva ideje za nove skupinske projekte, pomaga ostalim doktorskim študentom pri pisanju poročil in člankov, predava, oblikuje in vodi dinamične in interaktivne delavnice za osnovnošolske in srednješolske učence s področja trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva ter jih na takšen način motivira in pripravlja na vstop na univerzo. V Mehiki in Angliji je poučevala angleščino v vrtcih, na osnovnih in jezikovnih šolah in se tako srečevala z vsemi generacijami, od najmlajših do odraslih. Suzana je trdno prepričana, da je izobraževanje – bogatenje znanja novih generacij, ključno za dosego ciljev trajnostnega razvoja.

Suzana Matoh

»Kaj zame pomeni učenje? Učenje je vseživljenjski proces, ki pomaga doseči osebno rast in razvoj. Širjenje pridobljenega znanja in veščin nam pomaga bogatiti drug drugega in prispevati k izboljšanju družbenega okolja.« (Suzana Matoh)

 

JAVNO POVABILO:

Ljudje sami smo »vodilni dejavniki družb znanja. V človekovi moči je, da ustvarja in uporablja znanje učinkovito in pametno, na nenehno spreminjajočih se podlagah, to pa je tisto, kar največ šteje. Da bi dodobra razvili te sposobnosti, ljudje potrebujemo voljo in sposobnost, da lahko vzamemo svoja življenja v lastne roke – skratka, da postanemo aktivni državljani in ustvarjalci svojega življenja. Izobraževanje in usposabljanje skozi vse življenje je najboljša pot za vsakogar, da se sooči z izzivi sprememb«(Memorandumu o vseživljenjskem učenju 2000, str.7).

Vseživljenjsko učenje nam v današnjem času tlakuje pot razvoja na osebnem in poklicnem področju, postaja pravilo in vodilo za življenje. Med nami so posamezniki, ki so dosegli osebno odličnost na področju bogatenja lastnega znanja in/ali znanja drugih. Spodbudili bomo naše partnerje in širšo javnost, da jih prepoznajo, in predlagajo, da postanejo ambasadorji učenja.

RIC Novo mesto v imenu konzorcija partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija vabi predlagatelje, da se udeležijo javnega povabila, s katerim zbiramo predloge za podelitev naziva Ambasador učenja na območju Osrednje JV regije.

Vabimo vas, da v svojem okolju prepoznate odlične posameznike, ki so s svojim nenehnim učenjem, osebno in poklicno rastjo zgled odraslim, in nam posredujete predlog za imenovanje. 

Povabilo je objavljeno na spletnih straneh RIC-a Novo mesto, CIK-a Trebnje, Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma ter Šolskega centra Novo mesto. Odprto je v času trajanja Tedna vseživljenjskega učenja od 11. 5. do 30. 6. 2018.

Predlog lahko oddate v tiskani obliki na obrazcu za prijavo, ki je objavljen na spletnih straneh partnerstva, osebno v tajništvu RIC-a Novo mesto ali ga pošljete po pošti (velja poštni žig 30. 6. 2018). Predloge pošljite na naslov RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto v zaprti ovojnici s pripisom »Za podelitev naziva Ambasador učenja 2018«.

Kdo je ambasador učenja?

Ambasador učenja je  posameznik, ki ves čas skrbi za bogatitev lastnega znanja in hkrati prispeva k bogatitvi znanja odraslih v svojem okolju.

V dveh letih po imenovanju sodeluje na promocijskih dogodkih, ki jih organizirajo RIC Novo mesto, CIK Trebnje, Gem Novo mesto – center biotehnike in turizma in Šolski center Novo mesto. To je častna funkcija. 

Kdo predlaga ambasadorja učenja?

Ambasadorja učenja predlagajo posamezniki, skupine posameznikov, društva, zavodi, podjetja, lokalne skupnosti …

Kakšne je vloga ambasadorja učenja?

Ambasador učenja ima naslednje naloge:

  • sodeluje pri promociji vseživljenjskega učenja med odraslimi
  • sodeluje pri informiranju odraslih o brezplačnih izobraževanih možnostih in možnostih svetovalne podpore
  • je aktiven na vsaj dveh dogodkih, ki jih organizira partnerstvo
  • predstavi svojo osebno zgodbo v video izjavi, s pisno izjavo in fotografijo na spletnih straneh partnerstva in družbenih omrežjih
  • širi pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja

Kolikokrat se  izbira ambasador učenja?

Ambasadorja se izbira vsako leto v obdobju 2018–2021. Povabilo k oddaji predlogov objavi konzorcij partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija praviloma v Tednu vseživljenjskega učenja in je odprto najmanj 30 dni.

Kdo imenuje ambasadorja učenja?

Na podlagi podanih predlogov v 60 dneh po zaključku povabila partnerstvo projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija opravi izbor in imenuje ambasadorja učenja. V primeru, da je podanih več kakovostnih predlogov, se imenuje več ambasadorjev. Število ambasadorjev ni omejeno.

Kje bodo predstavljeni ambasadorji učenja?

Ambasadorji bodo predstavljeni na spletnih straneh projekta in partnerjev in v drugih medijih (npr. z video izjavami, na tiskanih letakih, v medijih …).

Koliko časa je posameznik ambasador učenja?

Posameznik je ambasador dve leti, v kolikor pa partnerstvo nima drugih ambasadorjev, je lahko tudi dlje.

Ali je ambasador za svoje delo plačan?

Ambasador je predvsem častna funkcija posameznika. Listino o imenovanju in simbolično nagrado mu podeli RIC Novo mesto v imenu konzorcija partnerjev projekta DIS za zaposlene Osrednja JV regija na posebni svečanosti.

Za sodelovanje na promocijskih dogodkih mu organizatorji dogodkov po dogovoru povrnejo potne stroške. 

Za pomoč in informacije lahko pokličete oziroma pošljete sporočilo Marjeti Gašperšič (T: 041 555 870, E: meta.gaspersic@ric-nm.si).

Dokumenti

/media/objave/dokumenti/2020/Obrazec_za_prijavo_Ambasadorja_ucenja_2020.doc
/media/objave/dokumenti/2020/Javno_povabilo_k_oddaji_predlogov_za_Ambasadorja_ucenja_2020.pdf

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media