Parada učenja

'Parada učenja - dan učečih se skupnosti' je obogatitev projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU).  


V RIC-u jo organiziramo vsako leto, od leta 2013 dalje. Pri izvedbi sodelujemo s koordinatorjem - Andragoškim centrom Slovenije.

Parada učenja je 'sejem' priložnosti za učenje in ustvarjalnost na javnem mestu, udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, projekcije, nastopi zglednih učečih se, predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi, za široko javnost privlačni dogodki. 

Celodnevni dogodek bomo letos organizirali v sredo, 9. septembra 2020.


O projektu

Informacije

Gregor Sepaher
07 393 45 45, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

Financerji

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media