1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

STROKOVNI DOGODEK - Preko učinkovitega dialoga in igrifikacije do višje finančne pismenosti

Namen strokovnega dogodka »Preko učinkovitega dialoga in igrifikacije do višje finančne pismenosti« je ozaveščanje o pomembnosti vnašanja inovativnih pristopov v izobraževanje mladine in odraslih za dvig kakovosti življenja, krepitev kompetenc ter inkluzijo.

Na strokovnem dogodku se bomo osredotočili na dva glavna pristopa, in sicer igrifikacijo ter dialoška srečanja, katera razvijamo v dveh mednarodnih projektih, v katerih je vključen RIC Novo mesto. Cilj projekta GAMI.FI.RE (Fostering Financial Literacy and Career Readiness through Gamification in Vocational Education) je izboljšati finančno pismenost in poklicno pripravljenost mladih in odraslih, ki so vključeni v poklicno izobraževanje in usposabljanje, s posebnim poudarkom na tiste iz ranljivih skupin.
Projekt Dive In Dialogue (Diversity and Inclusion through Dialogic Gatherings) (slo. Potopi se v dialog) pa prednostno obravnava nalogo vključevanja in raznolikosti, z zagotavljanjem z dokazi podprtega, bogatega, interaktivnega in dialoškega učnega okolja, ki krepi  ključne kompetence in  s tem prispeva k boljšim učnim rezultatom in vključevanju v šolo in v družbo. Oba projekta želita podpreti izobraževalce pri uporabi inovativnih orodij, igrifikacije kot  sredstva za povečanje zavzetosti in motivacije učencev, hkrati pa zagotoviti interaktivno in dinamično učno izkušnjo, ki lahko pomaga izboljšati učne dosežke in zaposljivost.   

Prvi del dogodka bo namenjen strokovni javnosti, predvsem izobraževalcem in bo zajemal praktično predstavitev inovativnih orodij za dvig ključnih kompetenc, v drugem delu strokovnega dogodka pa bomo izpeljali Heckaton z naslovom Učenje je življenje – naj krepi in radosti! katerega glavna ciljna skupina so učeči se mladi in odrasli. V tej aktivnosti bo pod vodstvom izobraževalcev potekala delavnica, kjer se bodo udeleženci urili in iskali ideje na temo, kako se lahko učimo finančne pismenosti skozi resno igro. Na podlagi že zbranih dobrih praks bodo odkrivali ideje za zasnovo nove igre za spodbujanje finančne pismenosti. Zbrali  bodo tudi ideje, kako bi te prakse realizirali v njihovi šoli/učnem okolju ter jih na koncu predstavili z uporabo metode dialoških srečanj, saj le učinkovit dialog prinese inovativne rezultate! 

Lepo vabljeni!

Več informacij

Tina Kržišnik
05 907 57 18, 031 870 485
tina.krzisnik@ric-nm.si

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media