Finančna pismenost v družbi sprememb

Opis programa

Z vključitvijo v program bodo udeleženci pridobili ključne kompetence, ki jih posameznik v sodobni družbi potrebuje za doseganje blagostanja na osebnem, delovnem in širšem družbenem področju. Za potrošnike je finančno izobraževanje postalo vseživljenjska izkušnja. Udeleženci bodo pridobili in razvijali kompetence na področju upravljanja z osebnim premoženjem, temeljne matematične kompetence, socialne kompetence (komunikacija, poznavanje mreže institucij, podjetnost), jezikovne kompetence ter IKT kompetence. Usposobijo se za uresničevanje zamisli in prepoznavanje priložnosti, pasti in tvaganj.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Ključne kompetence za uspešno izvedbo programa (učenje rabe Excela, načrtovanje, učenje uporabe spletnih aplikacij, pridobitev digitalnega potrdila).
  2. Osnovna socialna varnost (delovanje financ in socilane varnosti v Sloveniji).
  3. Finančni viri in vrste vlaganj.
  4. Varčevanje (pridobitev znanj za odločitev med različnimi vrstami varčevanj).
  5. Investicije.
  6. Podjetništvo (pravne in organizacijske osnove).

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvajai v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Finančna pismenost v družbi sprememb

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media