Informacija za podjetja in občane

V letih 2016 – 2019 bosta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinancirala izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij.

V osrednjem delu JV regije je konzorcij, ki ga vodi CIK Trebnje, partnerji pa smo RIC Novo mesto, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter RIC Novo mesto prijavil za sofinanciranje različne javnoveljavne programe za odrasle in programe za pridobivanje in razvijanje temeljnih kompetenc.

Udeležba v programih bo za udeležence in delodajalce brezplačna.

Vsebina programov:

komunikacija (ustna, pisna, verbalna, neverbalna, reševanje konfliktov …), preprečevanje stresa, finančna pismenost, računalniška (digitalna) pismenost, zdravje na delovnem mestu, tuji jeziki, slovenščina za priseljence, zdrava prehrana in gibanje …
Zaposleni dobijo potrdilo o zaključenem programu in pridobljenih kompetencah. 
Pomembno: 10 ur vsakega programa prilagodimo potrebam delodajalca oz. udeležencev.

Trajanje programov:

Večina programov traja 50 ur. Izvajamo jih lahko v dopoldanskem ali popoldanskem času, 2-krat tedensko, srečanja trajajo predvidoma po 4 šolske ure. Število srečanj in dnevno trajanje delavnic prilagodimo po dogovoru z delodajalci.

Ciljna skupina:

zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, vendar bomo v tem letu vključili vse, ki so za usposabljanje zainteresirani, saj nam razpis omogoča določen delež odstopanj

Potrdila za udeležence:

Vsi, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu.

Izvajalci programov:

Programe izvajajo zaposleni in zunanji sodelavci RIC-a, ki imajo bogate izkušnje pri delu z odraslimi. V izvajanje lahko vključimo tudi predavatelje, ki jih predlaga podjetje.

Število izvedb programov:

od avgusta 2016 do marca 2019 omogočamo izvedbo 200 programov

Lokacija izvajanja programov:

prostori RIC-a Novo mesto (Topliška cesta 2, Novo mesto) ali prostori delodajalca

Dodana vrednost

V programih zagotavljamo tudi svetovanje v procesu izobraževanja, ki vključuje naslednje elemente andragoškega dela s ciljno skupino: pripravo izvedbenega načrta, svetovalno podporo med izvajanjem izobraževanja, spremljanje napredovanja in evalvacijo, ki vključuje tudi samooceno udeleženca in popis kompetenc po programu. Po dogovoru z delodajalcem lahko opravimo tudi druge aktivnosti.

Delodajalcu posredujemo poročilo o zaključenem programu in pridobljenih kompetencah udeležencev.

Pomembno: Izvajanje programov lahko z delodajalcem načrtujemo tudi za obdobje 2017–2019. Na pobudo delodajalca lahko pripravimo tudi nove programe.

VEČ INFORMACIJ na povezavi ali:

Marjeta Gašperšič, marjeta.gaspersic@ric-nm.si, 07 393 45 65, 041 555 870

Barbara Kočjaž, barbara.kocjaz@ric-nm.si, 05 90 75 712, 031 746 003

Dragica Kren, dragica.kren@ric-nm.si, 05 907 57 18

Dokumenti

RIC NM_Projekt TPK osnovna informacija o programih in projektu november 2018.pdf

© 2020

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media