Kako se lotiti učenja

Opis programa

Cilj programa je pridobivanje znanja in razvijanje kompetenc za uspešno učenje. "Učenje učenja" je zmožnost učiti se in vztrajati pri učenju ter učinkovito upravljati s časom ter informacijami. Udeleženci se seznanijo z učnimi tehnikami in izbiro načina učenja  za uspešno vključevanje odraslih v učni proces, razvijejo notranjo motivacijo za  učenje, oblikujejo realno in pozitivno samopodobo, samospoštovanje in samozaupanje ter pozitivna stališča do učenja in izobraževanja. Program udeležence usposablja za identifikacijo lastnih potreb, za načrtovanje lastnih ciljev, za organiziranje in usmerjanje lastnega učenja  ter za vrednotenje doseženega tako pri formalnem kot pri neformalnem učenju. Udeleženci bodo postali bolj učinkoviti, prilagodljivi in samo-organizirani učenci, ki uporabljajo svoje znanje in spretnosti v različnih okoljih.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Vseživljenjsko učenje.
  2. Učenje in odrasli.
  3. Motivi in ovire odraslih pri učenju.
  4. Materialno in socialno učno okolje za uspešno učenje. 
  5. Učni tipi.   
  6. Učni stili.
  7. Strategije in tehnike za uspešno in učinkovito učenje.  
  8. Preverjanje in vrednotenje znanja.
  9. Predstavitev  in spoznavanje načina in metod dela v spletni učilnici z navodili.   
  10. Delo v spletni učilnici.  

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Kako se lotiti učenja

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media