Kreativna digitalna predstavitev

Opis programa

Namen programa je izboljšati splošno računalniško in digitalno pismenost udeležencev. Vodili jih bomo skozi različne programe za digitalne predstavitve (PowerPoint, Prezi, Publisher), naučili se bodo osnov obdelave digitalnih fotografij in se seznanili z uporabo družbenih omrežij. Spoznali bodo,  kako lahko z drugačnim, inovativnim pristopom presenetijo občinstvo in ustvarijo vtis, ki ga s standardno predstavitvijo morebiti ne bi. V programu bomo obravnavali orodja za izdelavo predstavitev, brošur, plakatov (različnih grafičnih izdelkov) in video posnetkov. Udeleženci bodo prepoznali možnosti samopromocije in predstavitve svojih že pridobljenih kompetenc skozi uporabo programov in brezplačnih internetnih aplikacij.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Spoznavanje in uporaba programa PowerPoint.
  2. Spoznavanje in uporaba internetne aplikacije Prezi.
  3. Spoznavanje in uporaba programa Publisher.
  4. Usvajanje osnov digitalne fotografije in njihova obdelava.
  5. Izdelava lastne video predstavitve s programom MovieMaker.
  6. Spoznavanje različnih družbenih omrežji (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube ipd).

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni, ki si želijo izboljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Pogoj je osnovno znanje uporabe računalnika.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

 

Dokumenti

Letak_Kreativna digitalna predstavitev

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media