Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu

Opis programa

Udeleženci programa se bodo naučili prepoznati poklicno izgorelost in se usposobili za učinkovito soočanje s stresom na delovnem mestu. Spoznali bodo pomen ergonomije na delovnem mestu ter tehnike, s katerimi si lahko pomagajo pri izboljšanju zdravja in počutja. Usposobili se bodo za učinkovito analiziranje, upravljanje in organiziranje svojega delovnega časa.  Spoznali in razumeli bodo pomen učinkovite poslovne komunikacije in osnove poslovnega bontona. Spodbudili jih bomo k podjetniškem mišljenju. Ozavestili bodo pomen vseživljenjskega učenja ter kompetence učenja učenja preko različnih praktičnih veščin. Udeleženci bodo v okviru programa krepili in osvojili socialne kompetence, podjetnost in samoiniciativnost, digitalno pismenost, vseživljenjsko učenje, učenje učenja ter  jezikovne kompetence.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa 

  • Spoznajmo program (cilji in potek).
  • Izgorevanje in stres na delovnem mestu ter ergonomija delovnega mesta.
  • Organizacijska in socialna znanja in veščine za delovno mesto.
  • Podjetniško razmišljanje in samoiniciativnost na delovnem mestu.
  • Učenje na delovnem mestu.

 Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media