Priprava na izpit iz slovenščine na osnovnem nivoju

Opis programa

Za učinkovito vključitev priseljencev v novo državo je ključna njihova ekonomska vključitev, predpogoj zanjo pa je znanje jezika. Poleg nadgradnje znanja slovenskega jezika udeleženci krepijo tudi funkcionalno pismenost, ki je pri nemalokrat okrnjena. Udeleženci pridobijo jezikovne kompetence (sporazumevanje v slovenskem jeziku), socialne kompetence (komunikacija, poznavanje različnih institucij) ter digitalno pismenost (učenje računalniških veščin).

Program priseljence spodbuja k pridobivanju javnoveljavnega potrdila o znanju slovenščine na osnovnem nivoju in k pridobivanju znanja in veščine za opravljanje izpita iz slovenščine na osnovnem nivoju.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

 Program priprav se izvaja v petih sklopih:

  1. Utrjevanje slušnega razumevanja.
  2. Utrjevanje bralnega razumevanja.
  3. Utrjevanje znanja na področju pisnega sporočanja.
  4. Utrjevanje znanja na področju govornega sporočanja.
  5. Priprava na izpit. 

 Vsebino 5 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 20 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni priseljenci z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni. Vstopni pogoj je osnovno znanje slovenščine.

Dokumenti

Letak_Priprava na izpit iz slovenščine na osnovnem nivoju

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media