Uporaba Excela v vsakdanjem življenju

Opis programa

Temeljni namen programa je nadgraditi splošno računalniško in digitalno pismenost med odraslimi z znanjem excela. Uporabniku znanje excela pomaga pri obvladovanju različnih podatkov, pripravi zbirk podatkov, vodenju različnih izračunov in obdelav podatkov na delovnem mestu, in v zasebnem življenju. Udeleženci programa bodo spoznali program excel tako na osnovnem kot naprednejšem nivoju. Nadgradili bodo svoje kompetence izdelave in oblikovanja besedil, analize in spremljanja različnih podatkov in izdelave različnih izračunov. Z njegovo uporabo si bodo olajšali vsakdanjik, ki ga oblikuje moderna družba. 

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

Program je razdeljen na 6 sklopov in je namenjen spoznavanju programa Excel od začetka (pridobivanje osnovnih znanj) do uporabe naprednega urejanja ter dela s podatki:

  1. Spoznavanje osnov programa EXCEL.
  2. Delo in obdelava podatkov.
  3. Urejanje podatkov.
  4. Uporaba funkcij.
  5. Analiziranje podatkov.
  6. Uporaba naprednih funkcij.

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni. Pogoj je osnovno znanje uporabe računalnika.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Uporaba Excela v vsakdanjem življenju

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media