Z Word-om v svet

Opis programa

Cilj programa je dvig digitalne pismenosti posameznika, ki je ena izmed ključnih vseživljenjskih kompetenc v sodobnem času - brez nje je osiromašen v vsakodnevnem življenju, manj možnosti pa ima tudi v svojem poklicnem razvoju. Z omogočanjem digitalnega opismenjevanja zagotavljamo enake možnosti za aktivno vključevanje v družbo, osebnostni razvoj za dvig  kvalitete življenja in delo. Udeleženci bodo nadgradili svoje digitalne kompetence. Naučili se bodo ustvariti preproste elektronske vsebine, narediti enostavne spremembe v gradivih, ki so jih oblikovali drugi, poslati in sprejeti elektronsko sporočilo, poslati sporočilo s prilogami. Uporaba pestrega nabora e-vsebin in e-storitev v današnjem času prinaša številne ugodnosti, kot so hitrejše iskanje informacij, hiter dostop do vsebin in izvajanje storitev na daljavo ob kateremkoli času.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa 

 1. Osnove računalništva in Windows.
 2. Uporabni Windows programi.
 3. Delo z Raziskovalcem.
 4. Izdelava dokumenta.
 5. Oblikovanje besedila.
 6. Oblikovanje dokumenta.
 7. Tabele.
 8. Slike, simboli, oblački in podobno.
 9. Osnove interneta.
 10. Brskanje in iskanje informacij po internetu.
 11. Elektronska pošta.

 Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Z Word-om v svet

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media