Za večjo konkurenčnost na trgu dela

Opis programa

Zaradi vse večje konkurence na trgu dela in trenda povečevanja stopnje brezposelnosti potrebujejo zaposleni pomoč pri pridobivanju tistih znanj, ki jim bodo ohranjala delovna mesto oz. omogočila uspešnejši prodor na trg dela. Udeležence bomo usposobili za načrtovanje in razvoj lastne kariere. Prepoznali bodo svoje veščine in znanja ter jih znali učinkovito predstaviti delodajalcu. Naučili se bodo učinkovitega upravljanja s svojim časom, še posebej na delovnem mestu. Nadgradili bodo komunikacijske veščine, predvsem na področju poslovne komunikacije in komunikacije na delovnem mestu, veščine uspešnih pogajanj, vodstvene sposobnosti ter veščine reševanja konfliktnih situacij. Udeležence bomo spodbudili k podjetniškemu razmišljanju in udejanjenju svojih zamisli na inovativne načine doma in na delovnem mestu. Ozavestili bodo pomen vseživljenjskega učenja ter kompetence učenja učenja.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Načrtovanje kariere.
  2. Veščine samopredstavitve - za napredovanje.
  3. Ključna znanja v sodobni družbi potrebna za konkretno delovno mesto, kompetence in znanja, ki pripomorejo k večji zaposljivosti.

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Za večjo konkurenčnost na trgu dela

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media