Zmorem

RIC Novo mesto je bil vključen v projekt Zmorem, v okviru katerega je izvajal programe psihosocialne  pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oz. njihovim družinam.

Projekt, je financiralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in smo ga v RIC  Novo mesto izvajali v letih 2016 in 2017.

Družboslovne raziskave navajajo različne dejavnike tveganja za porast nasilja v sodobni družbi. Med pomemben dejavnik tveganja se sicer največkrat omenja gospodarska kriza, ki je družbo razdelila oz. povzročila povečanje števila marginaliziranih družbenih skupin. Agencije FRA je leta 2010 celo v poročilu zapisala, da je pri mladih, ki so žrtve diskriminacije in se počutijo družbeno marginalizirane, in tistih, ki so bili žrtev nasilja, večja verjetnost,da bodo tudi sami nasilni v odnosu do drugih ljudi.

Z aktivnostmi v programu, ki so bile namenjene otrokom, mladostnikom in posameznim članom družin marginaliziranih skupin (Romi, migranti, osipniki, otroki in mladostniki z vedenjskimi težavami, otroci in mladostniki, ki izhajajo iz zanemarjenih oz. socialno šibkejših družin) na lokalnem področju, smo vplivali na njihovo opolnomočenje, razvoj socialnih kompetenc ter večjo senzibilizacijo za prepoznavanje nasilja v družini in okolju. Še posebno pozornost smo namenili problemu strpnosti do nasilja nad ženskami, ki največkrat izhaja iz kulturnih vzorcev in negativnih vplivov tradicionalnih navad in običajev ter različnim oblikam uličnega nasilja, ki zajemajo nasilje zaradi nestrpnosti, znotraj posameznih skupin kot tudi izsiljevanja, nasilja nad posameznikom ter spolno nasilje.

Aktivnosti programa smo izvedli v 4 sklopih po 8 delavnic. Vsak sklop je bil vsebinsko in izvedbeno zaključena celota, prilagojena specifičnosti posamezne ciljne skupine. Izvedba delavnic je potekala v skladu s cilji Memoranduma o vseživljenjskem učenju, kar pomeni, da smo se približali udeležencem čim bližje domu. Predvideno število udeležencev delavnic je bilo 640 (od tega 1/3 staršev). 

Informacije:

Tea Sulič
tea.sulic@ric-nm.si

Tina Strnad
tina.strnad@ric-nm.si

07 393 45 50

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media