1. regijski Festival zaTE

V času od 5. do 9. marca 2012 se je v prostorih RIC-a Novo mesto odvijal 1. največji karierno zaposlitveni dogodek v naši regiji, in sicer na pobudo partnerske mreže Svetovalnega središča Novo mesto.

V tednu festivala se je predstavilo 49 organizacij, ki se na nacionalnem in regionalnem nivoju ukvarjajo z izobraževanjem in zaposlovanjem. 138 izvajalcev je pripravilo skupno 104 dogodke, ki so bili zelo dobro obiskani. Vseh udeležencev festivalskih dogodkov je bilo 1665, poleg teh pa smo zabeležili še okoli 250 obiskovalcev stojnic znanja. Veliko vlogo pri obisku vseh aktivnosti je imel Zavod za zaposlovanje, saj je iskalcem zaposlitve posredoval vabila na določene dogodke.

Program festivala je bil sestavljen iz:

  • delavnic in predavanj (razporejeni v sledeče sklope: Izkušnje in znanja za zaposlovanje, Znanja za vsak dan, Možnosti izobraževanja in učenja, Razvijajmo podjetništvo, Narava nas bogati, Misliti in delovati drugače, Možnosti izobraževanja in učenja v regiji)
  • informiranja in svetovanja v svetovalnem kotičku,
  • predstavitev na stojnicah znanja,
  • zabavnega programa ter
  • strokovnega dogodka Partnersko sodelovanje za uspešno vključevanje migrantov v vseživljenjsko učenje.

Strokovni dogodek Partnersko sodelovanje za uspešno vključevanje migrantov v vseživljenjsko učenje.

Svetovalno središče Novo mesto v sklopu svoje dejavnosti za strokovne partnerje in tudi skupaj z njimi pripravlja različna usposabljanja in posvete. Ker se v zadnjih letih število tujcev, ki iščejo pomoč in podporo pri vključevanju v naše okolje, povečuje, smo se odločili, da v okviru festivala pripravimo strokovni posvet na temo migrantov. Udeleženci posveta so poročali o izkušnjah pri svojem delu z migranti, si izmenjali informacije o različnih pristopih pri delu ter oblikovali predloge za kvalitetnejše delo na tem področju.

Zakaj »zaTE«?

Kako smo si zbrali ime festivala … Naš skupni namen je bil vplivati na zavedanje ljudi o pomenu lastne aktivnosti pri izobraževalnem, kariernem in osebnem razvoju. Na to, kako pomembna je lastna aktivnost pri oblikovanju karierne in osebne rasti, festival opozarja skozi  svoj slogan »Znanje aktivira te!«

Organizator festivala v letu 2012 je bil RIC Novo mesto. Potekal je pod okriljem projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Festival so omogočali vsi sodelujoči izvajalci.

Dokumenti

Poročilo o izvedbi 1. regijskega festivala zaTE 2012

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media