2. regijski Festival zaTE

V času od 5. do 8. marca 2013 se je v naših prostorih odvijal že 2. regijski Festival zaTE. Predstavlja največji izobraževalno karierni dogodek v naši regiji. Pri organizaciji festivala se nam je v letošnjem letu pridružil Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto.

Na drugem festivalu se je predstavilo več kot 40 organizacij, ki se na regionalnem in nacionalnem nivoju ukvarjajo z izobraževanjem in zaposlovanjem. Izvedenih je bilo preko 60 predavanj, predstavitev in delavnic, na stojnicah znanja pa je bilo obiskovalcem predstavilo 14 izvajalcev. Ves čas festivala so bili obiskovalcem v svetovalnem kotičku na voljo tudi usposobljeni svetovalci z različnih področij. Beležili smo preko 1000 obiskovalcev festivala, predvsem brezposelnih, zaposlenih, dijakov in študentov ter upokojencev. Letošnji festival je v primerjavi z lanskim še bolj osredotočen na znanja in veščine, ki so potrebne za iskanje zaposlitve, za večjo fleksibilnost na trgu dela ali pa za načrtovanje svoje nadaljnje poklicne kariere in navsezadnje tudi za svoj osebni razvoj.

Predavanja in delavnice so tako potekale v 4 sklopih: Znanje in veščine za izzive prihodnosti, Izkušnje in znanje za zaposlovanje, Izzivi okolja ter možnosti izobraževanja in učenja in Podjetništvo.

Strokovni dogodek Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih

Prvi dan festivala je potekal strokovni dogodek z naslovom Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih. Na strokovnem dogodku so se predstavili Andragoški center Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Adria – Mobil, d. o. o., TPV, d. d., Steklarna Hrastnik, d. o. o., Verus, d. o. o., BB svetovanje, družba za poslovne storitve, d. o. o., Zavod Nefiks, ZIK Črnomelj, RIC Novo mesto ter Center Rast.

Namen strokovnega dogodka je bil osvetlitev pomena neformalnih znanj v današnjem času, tako z vidika posameznika kot delodajalca. S strokovnim dogodkom smo želeli ugotoviti, kolikšen pomen dejansko dajemo neformalnemu znanju, si ogledati primere dobrih praks, ki so zaživeli v posameznih podjetjih, in ugotoviti, katera orodja so izobraževalcem in podjetjem danes na voljo, da bi lahko kar najbolj zajeli in razvijali ključne in poklicne kompetence pri odraslih.

Zakaj festival v soorganizaciji z ZRSZ?

2. festival smo še bolj osredotočili na ciljno skupino brezposelnih, ker je brezposelnost v tem času vseskozi naraščala. Zato smo se še tesneje povezali z ZRSZ ter brezposelne osebe (tako iskalce prve zaposlitve, kot dolgotrajno brezposelne, starejše…) spodbujali k udeležbi pri različnih aktivnostih, ki omogočajo pridobivanje informacij na trgu dela, seznanjanje z možnostmi ter aktivacijo posameznikov.

Organizatorja festivala v letu 2013 sta bila RIC Novo mesto in ZRSZ OS Novo mesto. Potekal je pod okriljem projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Festival so omogočali vsi sodelujoči izvajalci.

Dokumenti

Poročilo o izvedbi 2. regijskega festivala zaTE 2013

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media