3. regijski Festival zaTE

V tednu med 4. in 7. marcem 2014 smo v soorganizatorstvu z Zavodom RS za zaposlovanje izvedli že 3. regijski Festival zaTE.

V okviru festivala smo pripravili:

  • strokovni dogodek oziroma okroglo mizo z naslovom Ker je vaše znanje vredno, naj postane tudi vidno,
  • predavanja, delavnice in svetovalne kotičke
  • sejemski del, ki je bil namenjen široki predstavitvi izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti v regiji ter vzpostavljanju kontaktov med izvajalci in uporabniki.

Strokovni dogodek Ker je vaše znanje vredno, naj postane tudi vidno

Festival, ki smo ga otvorili z okroglo mizo, je slavnostno odprl podžupan MO Novo mesto Franci Bačar, ki je poudaril, da je znanje danes vrednota, vendar pa je pomembno tudi to, katerim namenom znanje služi. Na okrogli mizi je 10 vidnejših predstavnikov s področja izobraževanja, zaposlovanja, delodajalcev in mlajših podjetnikov ugotavljalo, kakšen pomen imajo neformalno pridobljena znanja v slovenskem prostoru in njihove izkušnje pri priznavanju le-teh. Okrogle mize se je udeležil tudi častni občan mest Novo mesto in Trebnje, idejni vodja Foruma odličnosti in mojstrstva ter projekta Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčič. Poudaril je, da imamo Slovenci v svoji zgodovini veliko osebnosti, ki so pokazale in dokazale, da je za življenjske uspehe potrebno veliko znanja, discipline, vztrajnosti in nenehnega iskanja novih poti. Nina Jakovljević, direktorica mladega inovativnega podjetja Mediodrom in predsednica Sekcije mikro in malih podjetij ter samostojnih obrtnikov pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine, je okroglo mizo ocenila kot odlično in profesionalno izvedeno.

V nadaljevanju je bilo v okviru festivala izvedeno več kot 70 brezplačnih dogodkov, ki so odgovarjali na vprašanja o možnostih vključevanja v izobraževalne programe v regiji, pomenu priznavanja neformalnega znanja in vseživljenjskega učenja, zaposlitvenih možnostih, veščinah za iskanje zaposlitve in možnostih, da postanete podjetniki. Festivala se je udeležilo več kot 1000 udeležencev. Vmesna evalvacija dogodkov pa je pokazala, da so bili udeleženci z dogodki zelo zadovoljni.

Za okroglo mizo, ki osvetljuje pomen priznavanja neformalnih znanj, smo se odločili, ker se je v marcu zaključil 15-mesečni projekt Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj v izobraževanju odraslih v letih od 2012 do 2014, ki sta ga financirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Organizatorja festivala sta bila RIC mesto in Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto. Potekal je pod okriljem projekta Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja Novo mesto, ki je bil financiran s strani Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Svetovalnega središča Novo mesto. Festival so omogočili vsi sodelujoči izvajalci. Pokrovitelj festivala je bil g. Alojzij Muhič, župan MO Novo mesto.

Dokumenti

Poročilo o izvedbi 3. regijskega festivala zaTE 2014

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media