UŽU - Most do izobrazbe

Program bomo v izobraževalni sezoni 2013/2014 izvajali v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavodom RS za zaposlovanje. Vključevali bomo brezposelne osebe, ki jih bo v program napotoval zavod. Udeležencem program nudi znanja in spretnosti za nadaljnje izobraževanje ali za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Več o programu za izobraževalno sezono 2013/14 >>

Program je trajal 120 ur, udeleženci so pridobili javnoveljavno potrdilo. V skupini je bilo 12-15 udeležencev. V okviru tega programa so pridobili znanja in veščine o iskanju zaposlitve in zaposlitvenih možnostih, spoznavali strategije iskanja zaposlitve in pridobivali spretnosti za predstavitev na uvodnem zaposlitvenem razgovoru, znali napisati brezhiben življenjepis ali vlogo za zaposlitev, saj so obnovili znanje pravopisa slovenskega jezika in spoznavali različne besedilne vrste. V programu so udeleženci razvijali in obnavljali učne navade, tehnike in spretnosti, ki jim je olajšalo ponoven vstop v izobraževanje.
Vedno smo se dotaknili tudi zdravega načina življenja in načel zdravega prehranjevanja, saj je to osnovno za uresničevanje vseh ostalih življenjskih ciljev. V skoraj vsaki skupini smo v sliki in besedi prepotovali vsaj kakšno od tujih držav, se srečali z osnovami enega tujega jezika, se naučili komuniciranja s pomočjo računalnika in še mnoge druge vsebine.

V izobraževalni sezoni 2013/14 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

Morda največ povedo mnenja udeležencev programa:

Bojana

»V program Most do izobrazbe sem se vključila na pobudo Zavoda za zaposlovanje, ker sem brezposelna. Veliko mi je pomenilo druženje z ostalimi udeleženkami, predvsem pa bi pohvalila mentorice. Najbolj sem bila navdušena nad učenjem računalništva in angleškega jezika. Program bi priporočila vsem brezposelnim.«

Bojana Lah

Projektne novice:

Utrinki iz delavnic:

Informacije:

mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

»Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.«

Dokumenti

promocijski letak UŽU-MI
UŽU - MI zloženka

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media