RDO – Program računalniškega in digitalnega opismenjevanja

Program je bil namenjen pridobivanju osnovnega znanja za delo z računalnikom in uporabo sodobne digitalne tehnologije (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, e-zdravja, bankomata, parkirnih avtomatov, mobilnega telefona, različnih digitalnih naprav, ipd.).

Obsegal je 50 ur, vanj pa so se lahko vključili odrasli, ki še niso imeli izkušenj in znanja za uporabo sodobne računalniške in digitalne tehnologije. Udeležba v programu je bila brezplačna.

V šolskih letih 2010/11, 2011/12 in 2012/13 smo izvedli program v 24 skupinah. Skupno se je tečaja udeležilo 327 udeležencev. Udeleženci so bili iz najrazličnejših starostnih skupin, tako zaposleni, nezaposleni kot tudi upokojenci. Program smo izvedli tudi za Romsko populacijo.

Informacije:

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si.

Operacijo delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. Operacija se je izvajala v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Dokumenti

RDO zloženka

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media