Naše prednosti pri izbiri programa

1. Svetovalni pogovor in testiranje znanja tujega jezika

Svetovalni pogovor poteka s kandidatom ali celotno skupino pred vključitvijo v tečaj. Namenjen je pogovoru o primernosti, vrsti in vsebini tečaja. Svetovalni pogovor je brezplačen in poteka po telefonu, osebno in z možnostjo pisnega testiranja.

2. Učno gradivo

Za splošne tečaje uporabljamo različno literaturo kot so priročniki, delovni zvezki in drugo gradivo slovenskih in tujih založb, prilagojene za odrasle. Za tečaje, ki so prilagojeni ciljni skupini, smo pripravili interna gradiva, ki jih izvajalci programov obogatijo z dodatnimi gradivi, kot so e-gradiva, članki in druga aktualna ter avdiovizualna gradiva avtentične narave.

3. Usposobljeni izvajalci programov

Naši »učitelji« so profesorji tujih jezikov, izvajalci z dolgoletnimi izkušnjami vodenja programov tujih jezikov in naravni govorci. Poleg znanj iz stroke so usposobljeni za motiviranje odraslih k učenju, ugotavljanje izobraževalnih potreb posameznika in okolja, pripravo e-gradiv in učnih pripomočkov ter vodenje projektov znotraj skupine. Pri našem skupnem delu nas vodi strokovnost, prijaznost, zanesljivost, odgovornost in ustvarjalnost.

4. Prilagojeni termini

Pred začetkom programa uskladimo termine izvajanja programa:

  • dneve izvajanja programa,
  • dopoldansko ali popoldansko izvajanje programa in
  • izvajanje programov v prostorih RIC-a ali izven njega.

5. Nudenje podpore pri učenju

Med potekom izvajanja programov tujih jezikov namenjamo posebno skrb tudi oblikam podpore. Udeleženci imate možnost dostopa do spletne učilnice RIC-a, kjer objavljamo urnike, gradiva, tekoče informacije za udeležence in predavatelje, klepetamo v forumih ter objavljamo dodatno literaturo in zanimivosti. Poleg svetovalnega pogovora pred vključitvijo v tečaj smo z vami v stalnem stiku, spremljamo izvedbo programa in skrbimo za nemoteno delo. Naši prostori so sodobno opremljeni in tehnično podprti, kar pripomore k večjemu udobju, dobremu počutju in kakovostni izvedbi tečajev. Udeležence na uvodnem srečanju informiramo o možnostih samostojnega učenja in skupaj s Svetovalnim središčem Novo mesto pripravimo kratko delavnico na temo Kako se učiti. Med in ob zaključku programa skupaj z vami izvedemo evalvacijo tečaja, s katero preverimo vaše zadovoljstvo z izvedbo, organizacijo in predavatelji programa. Rezultati evalvacij bistveno pripomorejo h kakovosti pri načrtovanju nadaljnjega dela pri izvedbi programa.

6. Možnost ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja

Udeležencem programov ponujamo brezplačno svetovanje pri ugotavljanju in vrednotenju predhodno pridobljenega jezikovnega znanja na podlagi Evropskih jezikovnih listovnikov in skupaj s svetovalcem in predavateljem posameznega tujega jezika pripravimo mnenje o njem. 

7. Obveščanje o možnih subvencioniranjih

Skrb namenjamo tudi sprotnemu obveščanju udeležencev o možnostih subvencioniranja programov. 

8. Metode in tehnike poučevanja

Izbira metod in tehnik poučevanja je odvisna od vsebine in potrebe ciljne skupine posameznega tečaja. Naši izvajalci so usmerjeni v posameznika in skupino ter dosegajo uspehe s prilagajanjem metod in tehnik poučevanja.

Informacije

Svetovalno središče Novo mesto
07 393 45 55, 041 686 721
svetovalno.sredisce@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media