Slovenščina kot drugi in tuji jezik

Ime programa: Slovenščina za tujce

Namen: Program je namenjeni odraslim, ki se želite sporazumevati v slovenščini, si s slovensko govorečimi izmenjavati izkušnje ter spoznavati kulturno, socialno, gospodarsko in politično podobo Slovenije – kot njeni obiskovalci, med krajšim ali daljšim, tudi stalnim bivanjem v okolju, kjer se govori slovensko.

Cilji in vsebine: Glavni cilj pouka slovenščine kot drugega/tujega jezika je razvita sporazumevalna zmožnost v slovenščini in pri tem udeleženci:

  • spoznavate sistem slovenskega jezika (glasovna, oblikoslovna, skladenjska, besedotvorna, besedilotvorna, pravopisna in pravorečna raven),
  • spoznavate besedišče slovenskega jezika,
  • razvijate sposobnosti za razumevanje in tvorjenje govornih in zapisanih besedil,
  • razvijate strategije za razumevanje besedil, sodelovanje v pogovoru in za reševanje nesporazumov.

Ciljna skupina: Odrasli, ki potrebujete javno veljavno listino o znanju slovenščine:

  • za opravljanje svojega poklica,
  • ker se želite vpisati na katero od visokih šol ali univerz v Sloveniji in
  • za pridobitev slovenskega državljanstva.

Trajanje programa: Celotni program obsega 500 ur, vsebine so opredeljene na treh ravneh:

Celotni program: 500 ur
Opredeljeno po javno veljavnem programu stopnje tečajev v RIC-u
osnovna raven 250 ur 90 - 1. stopnja
90 - 2. stopnja
40 - 3. stopnja
20 - priprave na izpit
srednja raven 125 ur 90 - 4. stopnja
40 - 5. stopnja + priprave na izpit
visoka raven 125 ur 90 - 6. stopnja
40 - 7. stopnja + priprave na izpit

Pogoji za vpis: V program se lahko vključite, če ste popolni ali delni začetnik z dokončanimi najmanj šestimi leti šolanja. Lahko se vključite na višjo raven (srednja ali visoka) v primeru, da ste na predhodnem testiranju vašega znanja dosegli standarde znanja na osnovni ali srednji ravni.

Obseg: Posamezni tečaji na stopnjah 1 do 7 se izvedejo 2x na teden po 3 šolske ure, v dopoldanskem ali popoldanskem času.

Izvedba: Program bomo izvajali za najmanj 8 prijavljenih.

Aktualna ponudba - Program priprave na izpit 

Informacije

Svetovalno središče Novo mesto
07 393 45 55, 041 686 721
svetovalno.sredisce@ric-nm.si 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media