Pravila ocenjevanja (v srednješolskih programih)

Šolska pravila ocenjevanja vsebujejo podrobnejša merila in postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja, načrt ocenjevanja znanja, izpitni red, pripravo izpitnega gradiva itd.

V njih najdete:

  • kako vam lahko priznamo izpite, ki ste jih opravljali na drugi šoli, ter ostalo že pridobljeno znanje in izkušnje,
  • kako pripravimo osebni izobraževalni načrt,
  • kakšen je izpitni red,
  • ali ste oproščeni opravljanja izpitov iz določenih predmetov,
  • kaj in kako ocenjujemo ter kakšne ocene si lahko pridobite,
  • kako napredujete, kakšen uspeh in katere listine pridobite ob zaključku izobraževanja,
  • kako in kam naslovite ugovore zoper ocenjevanje itd.

Dokumenti

Šolska pravila ocenjevanja znanja

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media