Dive In Dialogue

Projekt Dive In Dialogue (Diversity and Inclusion through Dialogic Gatherings) (slo. Potopi se v dialog) bo prednostno obravnaval nalogo vključevanja in raznolikosti, tako da bo pomagal premagati ovire, s katerimi se v šolskem sistemu sooča ciljna skupina (prikrajšani učenci in dijaki, ki so izpostavljeni tveganju za neuspeh).

Z zagotavljanjem z dokazi podprtega, bogatega, interaktivnega in dialoškega učnega okolja prek dialoškega srečanja bo projekt Dive In Dialogue izboljšal ključne kompetence ciljne skupine, in s tem prispeval k boljšim učnim rezultatom in vključevanju v šolo in v družbo.

Obenem bo projekt Dive In Dialogue podpiral učitelje, vodje šol in izobraževalce tako, da jim bo zagotovil znanje in sredstva za zanesljivo izvajanje dialoških srečanj, za katere se je izkazalo, da izboljšujejo rezultate ter omogočajo vključevanje in socialno kohezijo najbolj prikrajšanemu prebivalstvu v številnih kontekstih.

Trajanje projekta

31. 12. 2021 do 31. 12. 2024

Cilj projekta

Projekt bo na šolski, nacionalni in nadnacionalni ravni spodbujal izvajanje znanstvenih, matematičnih, umetniških, literarnih in glasbenih pogovornih srečanj. Ustvarili bomo pogoje (z usposabljanjem, viri in platformami), da se ta opravijo zanesljivo in bodo dostopna vsem učiteljem v Evropi.

O dialoških srečanjih

Več o dialoških srečanjih, metodologiji in izvajanju si lahko preberete na našem letaku ali v zloženki.
Zadnji aktualni dogodki so na voljo na naši spletni strani, FB profilu, Twitterju in LinkedIn profilu.

Partnerji

Informacije

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004

belinda.lovrencic@ric-nm.si

Tina Kržišnik
05 907 57 18
tina.krzisnik@ric-nm.si

Projekt sofinancira Evropska Unija iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media