GAMI.FI.RE.

Fostering Financial Literacy and Career Readiness through Gamification in Vocational Education - Spodbujanje finančne pismenosti in poklicne pripravljenosti s pomočjo igrifikacije v poklicnem izobraževanju

Cilj projekta GAMI.FI.RE je izboljšati finančno pismenost in poklicno pripravljenost mladih in odraslih, ki so vključeni v poklicno izobraževanje in usposabljanje, s posebnim poudarkom na tiste iz ranljivih skupin. Projekt želi podpreti izobraževalce na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri uporabi inovativnega orodja,  igrifikacije kot sredstva za povečanje zavzetosti in motivacije učencev, hkrati pa zagotoviti interaktivno in dinamično učno izkušnjo, ki lahko pomaga izboljšati zaposljivost vključene ciljne skupine.  

Glavne dejavnosti projekta GAMI.FI.RE so:

  • razvoj okvira za nadgradnjo finančnih kompetenc v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki temelji na potrebah udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • razvoj platforme za e-učenje in vrednotenje finančnih kompetenc z uporabo igrifikacije,
  • usposabljanje izobraževalcev v poklicnem izobraževanja in usposabljanju o tem, kako uporabljati novo nastalo orodje,
  • pilotno testiranje platforme ter ocenjevanje učinkovitosti in uporabnosti platforme,
  • dejavnosti za vključitev novega učnega načrta v poklicno izobraževanje in usposabljanje - kampanja, priprav priporočil  in dogodki z deležniki.

Pričakovani rezultati:

  • oblikovanje inovativnega in učinkovitega učne platforme za nadgradnjo finančne pismenosti z uporabo igrifikacije in vključitev v na področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • povečanje finančne pismenosti med ranljivimi udeleženci poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšanje njihovih prihodnjih zaposlitvenih možnosti,
  • izboljšana kakovost poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno z usposobljenimi izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
  • širše zavedanje skupnosti o pomenu finančne pismenosti za dobro počutje in trajnostno prihodnost.

Partnerji:

Tina Kržišnik
05 907 57 18, 031 870 485
tina.krzisnik@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media