6. Regijski festival zaTE

Od 27. do 29. septembra 2017 bo v naši regiji potekal že 6. regijski festival zaTE, ki bo letos prvič ponudil izobraževalne možnosti hkrati na 4 lokacijah v regiji – v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in v Trebnjem.

Dosedanja organizatorja regijskega festivala, RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto sta letos k sodelovanju povabila javne zavode za izobraževanje odraslih v regiji, ki so skupaj pripravili bogato ponudbo aktivnosti za prebivalce regije.

S festivalom želijo poudariti pomen sodelovanja in povezovanja deležnikov na področju vseživljenjskega učenja ter spodbuditi mreženje in sodelovanje med odločevalci, gospodarstvom in izobraževanjem za čim boljši razvoj spretnosti odraslih in učinkovitejši gospodarski razvoj regije. Več kot 50 izvajalcev in 30 sodelujočih organizacij pripravlja bogat tridnevni program.

Marjeta Gašperšič je poudarila ugotovitve zadnje mednarodne raziskave PIAAC, ki je pokazala, da odrasli v Sloveniji v povprečju dosegajo nižje rezultate od povprečja OECD (besedilne, matematične spretnosti, reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih) – kar 1 od 4 odraslih ima spretnosti na nižjih ravneh. Slovenija ima velik delež slabo usposobljenih odraslih - 40 % odraslih ali 476.000 oseb  (v državah OECD v povprečju 29%) je slabo usposobljenih za reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih, saj ne dosegajo 1. ravni ali nimajo izkušenj z računalnikom ali niso bili uspešni pri osnovnih nalogah (miška, tipkovnica …). 33% odraslih ali 400.000 oseb (v OECD 26%) ima slabše besedilne in matematične spretnosti. Od tega jih bo 250.000 moralo konkurirati na trgu dela vsaj še 10 let, 140.000 pa vsaj še 20 let. Prepoznano je, da ima višja raven besedilnih in matematičnih spretnosti pozitiven vpliv na vključenost na trg dela, višino plačila in na neekonomske dejavnike kot so zaupanje drugim, ocena zdravja, politična učinkovitost … Tako izobraževalci odraslih kot tudi gospodarstveniki in odločevalci se morajo tega zavedati in ukrepati.

Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto ugotavlja, da so se na Dolenjskem in v Beli Krajini razmere na trgu dela v zadnjih treh letih bistveno spremenile. V primerjavi z januarjem 2014, ko je bilo evidentirano največje število prijavljenih brezposelnih v evidenci ZRSZ  (kar 7.292 BO), je danes delež manjši za dobrih 43 %. Podatki za mesec junij kažejo 7,8 % stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pa je v Beli Krajini in na Kočevskem nekoliko višja. Kljub spodbudni stopnji pa se je potrebno zavedati strukture brezposelnih, ki pokaže, da so v tej skupini najbolj ranljive skupine.

Festivalska ponudba je proaktivno naravnana in spodbuja prebivalce regije k lastni aktivnosti za boljši jutri.

Mag. Irena Bohte je predstavila regijsko razpršenost festivala, ki bo z izvedbo v Črnomlju, Kočevju in Trebnjem aktivnosti v resnici pripeljal bliže občanom.

Dr. Vida Čadonič Špelič je pohvalila organizatorje, da se odzivajo na potrebe regije in poudarila zavezo MO Novo mesto, da podpira aktivnosti, ki so namenjene tako osebnemu kot poklicnemu razvoju občanov in posledično večji kakovosti življenja posameznika in družbe.

Marjeta Gašperšič je predstavila program festivala. Prvi dan festivala (27. 9.) bodo v dopoldanskem času predvsem iskalcem zaposlitve, v popoldanskem pa tudi ostalim, ponudili aktualne informacije za osebni karierni razvoj, delavnice za pridobitev koristih znanj za boljši nastop na trgu dela, spodbujali bodo k lastni aktivnosti in prevzemanju odgovornosti za svoj trenutni položaj ter ponudili motivacijo za uspešnejše delovanje v prihodnosti. Udeleženci delavnic bodo lahko pridobili tudi uporabne veščine podjetništva, upravljanja s časom ter uspešne komunikacije na delovnem mestu.

Na posvetu z delodajalci (28. 9.) bodo predstavili podporne ukrepe za delodajalce, ki jih omogoča Zavod za zaposlovanje in brezplačne možnosti izobraževanja, svetovanja in usposabljanja za zaposlene, ki jih omogočajo RIC Novo mesto, CIK Trebnje in ZIK Črnomelj.  Dobre prakse skrbi za razvoj kadrov bosta predstavili podjetje Adria Dom d. o. o. in Tomplast d. o. o. Damjana Košir iz Zavoda za zaposlovanje bo predstavila raziskavo o položaju starejših na trgu dela, mag. Jasmina Mirčeva iz Andragoškega centra Slovenije pa bo predstavila ugotovitve raziskave o spretnostih odraslih PIAAC.

V petkovem dopoldnevu (29. 9.) bodo veščine, ki so jih pridobili na festivalskih delavnicah, brezposelni lahko uporabili na hitrih zmenkih na Mini zaposlitvenem sejmu, ki se bo odvijal na lokaciji ZRSZ OS Novo mesto. Hitri zmenki so orodje, s katerim delodajalci učinkovito izberejo najprimernejše kandidate za nadaljnji poglobljeni razgovor.

V petkovem popoldnevu (29. 9.) bodo STOJNICE ZNANJA, na katerih bodo na voljo informacije in svetovanje o izobraževanju, iskanju zaposlitve ter gradiva na lokacijah: Qlandija Novo mesto od 16.00 do 18.00, Trgovsko poslovni center Črnomelj od 10. 00 do 17. 00 in Tržnica Kočevje od 9.00 do 10.30

Ob 17.00 bo v Qlandiji Novo mesto PREDSTAVA za otroke in starše: Bonton za male lumpe. Predstava je primerna za vse tiste, ki radi skačejo v besedo, vrtajo po nosu, stikajo po tujih torbah, vlečejo na ušesa, pacajo in mlaskajo med kosilom in uf, klepetajo v gledališču ...  V naš Bonton so zbrali nekaj vsakodnevnih pripetljajev malih lumpov ter jih vpeli duhovite in hudomušne pesmi Andreja Rozmana Roze!  (Gledališče Bičikleta). Predstava traja 30 minut.

Na festivalu bo predstavljenih več kot 50 prispevkov strokovnjakov in praktikov z različnih področij, na stojnicah znanja se bo predstavljajo več kot 20 izobraževalnih institucij. Na preteklih festivalskih dogajanjih so letno zabeležili okoli 1000 udeležencev. Tudi letos se nadejajo dobrega obiska.

Udeležba na festivalu je za udeležence brezplačna. Program festivala je dosegljiv na povezavi http://www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/regijski-festival-zate/.

 

DODATNE INFORMACIJE

Tina Strnad: 07 393 45 52, 031 746 002

tina.strnad@ric-nm.si

 

Seznam sodelujočih organizacij:

 • Adecco H.R. d. o. o., Poslovna enota Novo mesto
 • Adria Dom d. o. o.
 • Akrapovič, d. d.
 • Andragoški center Slovenije
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
 • CPI, Center za poklicno izobraževanje
 • Društvo Sonček
 • Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
 • Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
 • Fakulteta za organizacijske vede Novo mesto
 • Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma
 • Ljudska univerza Kočevje
 • MO Novo mesto
 • Podjetniški inkubator Kočevje
 • Razvojni center Kočevje-Ribnica d. o. o.
 • Razvojni center Novo mesto d.o.o.
 • Razvojno informacijski center Bela krajina
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto
 • Šolski center Novo mesto
 • Tea Petančič s. p.
 • Terapevtsko in osebno svetovanje Suzana Uršič, s. p.
 • Tomplast, d. o. o.
 • Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
 • Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za tehnologije in sisteme
 • Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko
 • Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede
 • Zavod Cerber
 • Zavod igrivi svet
 • Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
 • Zavod za zaposlovanje OS Ljubljana

Dokumenti

Vabilo na strokovni dogodek Festival 2017
Festival zaTE 2017 zlozenka
6. Festival zaTE izjava Tatjane Muhic 18. 9. 2017

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media