Inovativni načini za soočanja z izzivi izboljšanja socialnega vključevanja starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju

Poslanstvo izobraževanja odraslih je tudi podpora osebam s posebnimi potrebami. Tu mislimo predvsem na pestro ponudbo neformalnega usposabljanja ter svetovanja za dvig kvalitete njihovega življenja.
 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto je bil vključen v mednarodni projekt, TRIADE 2.0. (Training for inclusion of ageing people with disabilities through exchange 2.0 -  Usposabljanje za vključevanje starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju), ki ga je vodil Španski partner IVASS. Glavni namen projekta je bil razviti učinkovita orodja za dvig kvalitete življenja starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju (AAWID - Ageing Adults With Intellectual Disabilities) ter usposobiti izobraževalce odraslih za uporabo le-teh.
 

Glavni cilji projekta so bili:

 • Razviti specifične učne vsebine usposabljanja na temo staranja in motenj v duševnem razvoju, prilagojene učnemu potencialu AAWID in orodja za usposabljanje izobraževalcev AAWID
 • Razviti spletno platformo (MNAM) za usposabljanje AAWID
 • Izboljšati socialne spretnosti in znanje o zdravem staranju 150 AAWID
 • Izboljšati znanje in veščine o staranju in invalidnosti 40 izobraževalcev
 
Projekt se je sicer zaključil že v lanskem letu, rezultati pa so na voljo za prosto uporabo tudi po zaključku projekta.
 
V projektu smo razvili:
 1. Priročnik za izobraževalce odraslihPriročnik za izvajalce usposabljanja in Pedagoški priročnik z Načrtom usposabljanja, ki je v funkciji smernic za izvedbo in vrednotenje usposabljanja za strokovnjake.  Program usposabljanja je namenjen osebju, ki dela s ciljno skupino in obravnava proces staranja, vpliv staranja na kakovost življenja AAWID, metodologijo dela ter uporabo novo nastale platforme.
 2. Praktične vaje za neposredno delo z osebami s posebnimi potrebami na interaktivni platformi MNAM. Nastalo je preko 60 kompleksnih vaj, ki spodbujajo dvig kvalitete življenja oseb s posebnimi potrebami, s treh glavnih področij kvalitete življenja, in sicer: neodvisnost, socialna vključenost in dobro počutje.
 3. MOOC program usposabljanja, ki vključuje gradivo projekta, 11 sinhroniziranih videov, PowerPoint prosojnice, samoevalvacijske teste in je namenjen strokovnjakom, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami.

   

V pilotno testiranje je bilo vključenih več kot 40 izobraževalcev odraslih in preko 150 oseb s posebnimi potrebami. Analize učinkov projekta so pokazale, da so rezultati uporabni za številne organizacije s področja izobraževanja odraslih in socialnega varstva kot podpora pri njihovem vsakdanjem delu (npr. ljudske univerze, domovi starejših občanov, centri za socialno delo, posebni socialno varstveni zavod kot npr. VDC, centri za usposabljanje delo in varstvo, …).
 
 
 
Vse zainteresirane vabimo k uporabi naših rezultatov.
 
 
 
 
 
 
 
 
Partnerji projekta:
 • The Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria, Španija (vodilni partner)
 • Universad Politecnica de Valencia, Španija
 • Groep Ubuntu x 8K, Belgija
 • University College Ghent, Belgija
 • Sint Vincentius, Belgija
 • Familiehulp, Belgija
 • NARHU, Bolgarija
 • RIC Novo mesto, Slovenija
 • ENSA, Italy
Projekt je potekal med oktobrom 2018 in avgustom 2021 sofinanciran znotraj programa Erasmus + K2 STRATEŠKA PARTNERSTVA. 

 
Več o projektu si lahko preberete na naši spletni strani.
VABLJENI TUDI K OGLEDU KRATKEGA FILMČKA!

G6z8G1v4M8E

Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
 
Tina Kržišnik (tina.krzisnik@ric-nm.si), organizatorica izobraževanja odraslih v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto, z izkušnjami vodenja in sodelovanja v mednarodnih projektih, z izkušnjami na področju svetovalne dejavnosti za odrasle in  vrednotenja neformalno pridobljenega znanja ter svetovalka za postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). 
 

 

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media