TRIADE 2.0

Projekt TRIADE 2.0 se ukvarja z izzivom izboljšanja socialnega vključevanja starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju (AAWID- Ageing Adults With Intellectual Disabilities).

Cilji projekta so:

 1. Razviti specifične učne vsebine usposabljanja na temo staranja in motenj v duševnem razvoju, prilagojene učnemu potencialu AAWID in orodja za usposabljanje izobraževalcev AAWID.
 2. Razviti spletno platformo (MNAM) za usposabljanje AAWID.
 3.  Izboljšati socialne spretnosti in znanje o zdravem staranju 150 AAWID
 4.  Izboljšati znanje in veščine o staranju in invalidnosti 40 izobraževalcev AAWID.

Pričakuje se, da bo projekt dosegel rezultate na treh ravneh:

AAWID

 • Socialna vključenost in izboljšanje kakovosti življenja 150 starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju.
 • Program za izboljšanje znanja o staranju in invalidnosti.
 • Izboljšanje veščin (medosebne spretnosti in prenosne spretnosti)
 • Izboljšanje digitalnih kompetenc (uporaba tabličnega računalnika ali osebnega računalnika)

Sodelujoče organizacije:

 • Izboljšanje kompetenc 40 izobraževalcev AAWID.
 • Izboljšanje organizacijskega znanja z razvojem platforme, vsebin in pedagoških virov za izobraževalce AAWID.
 • Izboljšanje kakovosti ponujenih storitev za AAWID. 

Skupnost:

 • Skozi širjenje učinkov projekta se pričakuje, da bodo storitve, ki temeljijo na skupnosti in posebne invalide / starejše, uporabljale, izvajale ali imele koristi od gradiv za usposabljanja, orodij ali metodologij, ki jih razvija projekt.

Partnerji:

 • The Instituto Valenciano de Atenci-ón Social-Sanitaria, Španija (vodilni partner)
 • Universad Politecnica deValencia, Španija
 • Groep Ubuntu x 8K , Belgija
 • University College Ghent, Belgija
 • Sint Vincentius, Belgija
 • Familiehulp, Belgija
 • NARHU, Bolgarija
 • RIC Novo mesto, Slovenija
 • ENSA, Italy

Projekt se je pričel oktobra 2018 in se zaključi marca 2021. Poteka znotraj programa Erasmus + K2 STRATEŠKA PARTNERSTVA. 

Več o projektu v prvem glasilu projekta v spodnjem dokumentu. 
 
  

Dokumenti

Project Newsletter (v angleškem jeziku)

Financerji

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media