S projektom Reveal do večje vidnosti znanj in kompetenc

Projekt REVEAL (Recognition of Experience Validation of Experience, Achievements and Learning – Priznavanje izkušenj, Potrjevanje izkušenj, dosežkov in učenja) je mednarodni projekt  (1. 9. 2020–31.  8. 2023). Sofinancira ga Evropska komisija (program Erasmus + KA2 strateška partnerstva), RIC Novo mesto je vključen kot partner.

Trenutno le 4,3 % odraslih z nizko formalno izobrazbo v EU sodeluje v vseživljenjskem učenju. To predvsem za doseganje najbolj ranljivih in diskriminiranih skupin v družbi ustvarja potrebo po spodbujanju in podpori učeče se družbe. Pomagati jim je treba premostiti vrzeli pri vrednotenju priložnostno, neformalno in formalno pridobljenega znanja. Projekt REVEAL temelji na obstoječih in nastajajočih praksah s podporo t. i. odprtih značk (»Open badges«). Pri socialnih inovacijah jih želimo uporabiti za odstranjevanje ovir pri priznavanju znanja, spodbujanju novih učnih in poklicnih poti. Pri tem upoštevamo resnične življenjske izkušnje, predvsem odraslih z nizko stopnjo formalne izobrazbe, zaposlenih na ogroženih delovnih mestih, osipnikov in dolgotrajno brezposelnih, predvsem žensk in migrantov.

Vsakdo pripada nekakšnim lokalnim mrežam »priznavanja znanja« (LRN ). Gre za neformalne ali formalne organizacije (društvo, združenje, podjetje, sindikat, določena FB skupina  itd.). Ne glede na to, ali gre za prosti čas ali delo, so LRN kraji, kjer posamezniki razvijejo široko paleto spretnosti, znanja, odnosov in vrednot, ki bi jih lahko aktivirali izven teh mrež. Toda za to bi morali biti prepoznani zunaj meja svoje skupnosti.

Cilji projekta REVEAL so večplastni, in sicer:

  • zagotavljati podporo obstoječim neformalnim in formalnim mrežam, da postanejo aktivne mreže za prepoznavanje neformalnega učenja;
  • raziskovati možnosti povezovanja (neformalnega) priznavanja in (formalnega) potrjevanja kot sredstev za odstranjevanje sedanjih ovir pri vrednotenju.

Kaj želimo doseči?

Posameznikom želimo zagotoviti orodja za ustvarjanje njihovega lokalnega ekosistema priznavanja znanja (LRN) in skupnostim zagotoviti orodja za rast kot lokalni prepoznavni ekosistem.

Preko razvoja inovativnega digitalnega orodja želimo ustvariti okolje za E-SKUPNOST (Colective portfolio), ki bo omogočalo:

  • povezovanje posameznikov s podobnimi interesi z organizacijami s teh področij,
  • aktivno interno komuniciranje med člani (posamezniki, organizacije),
  • aktivno zunanjo komunikacijo (komunikacija določene lokalne mreže za priznavanje znanja LRN z zunanjim svetom),
  • osebno/poklicno rast svojih članov (posameznikov),
  • opolnomočenje ranljivih odraslih, da ustvarijo svojo lokalno mrežo LRN ali pa se pridružijo obstoječi,
  • dvig prepoznavnosti posameznikovih dosežkov (vključno z uporabo Open badges) posameznikov na različnih ravneh (neformalni, formalni, neformalni),
  • krepitev kompetenčne sposobnosti, prepoznavnosti in rast organizacije.

Partnersko srečanje v Italiji

Na zadnjem srečanju partnerjev iz Francije, Nizozemske, Grčije, Italije in Slovenije v Palermu v maju smo se posvetili pregledu stanja na projektu in intenzivni pripravi orodja za priznavanje.

Italjanski partner nam je predstavil tudi primer dobre prakse, restavracijo in kulturno središče, znano kot “Moltivolti” (veliko obrazov). Slednje se kot simbol nahaja v središču okrožja Ballarò v Palermu, večetničnem mestu in prostoru, kjer se srečujejo migranti.

Kako naprej?

Začetna ideja raste. Preko enostavnega vprašanja: »Zakaj sem pomemben zate,« ki ga posamezniki zastavijo pomembnim drugim (prijateljem, družini, sovrstnikom, organizacijam, v katere so vključeni …), želimo dobiti na enem mestu vpogled v (tudi prikrite) kompetence posameznika. To je odskočna deska za nadaljnje povezovanje znotraj skupnosti, širjenje znanj, kompetenc, osebni in profesionalni razvoj. Trenutno so v partnerstvu naše moči usmerjene v razvijanje prototipa omenjenega orodja. To bo omogočilo zapis vseh znanj in kompetenc, ne glede na način njihove pridobitve, na enem mestu. Povezan bo z digitalnim svetom in socialnimi omrežji, praktičen in enostaven za uporabo.

Spremljajte nas na www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/reveal in reveal.openrecognition.org.

Dokumenti

Newsletter

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media