REVEAL

(Recognition of Experience Validation of Experience, Achievements and Learning - Priznavanje izkušenj, Potrjevanje izkušenj, dosežkov in učenja)

Namen projekta

Dejstvo, da trenutno le 4,3% odraslih z nizko formalno izobrazbo v EU sodeluje v vseživljenjskem učenju, ustvarja potrebo po spodbujanju in podpori učeče se družbe ter potrebo po pomoči pri premostitvi vrzeli pri vrednotenju priložnostnega, neformalnega in formalnega učenja, predvsem za doseganje najbolj ranljivih in diskriminiranih skupin v družbi.

Trajanje projekta

1.9. 2020 - 31. 8. 2023

Cilj projekta

Cilji projekta REVEAL so večplastni, in sicer:

  • zagotavljanje podpore obstoječim neformalnim in formalnim mrežam, da postanejo aktivne mreže za prepoznavanje neformalnega učenja
  • raziskovanje možnosti povezovanja (neformalnega) „priznavanja“ in (formalnega) „potrjevanja“ kot sredstva za odstranjevanje sedanjih ovir pri vrednotenju

REVEAL bo temelji na obstoječih in nastajajočih praksah s podporo odprtih značk (»Open Badges«) in njihove uporabe pri socialnih inovacijah za odstranjevanje ovir pri priznavanju, spodbujanju novih učnih in poklicnih poti, ki temeljijo na resničnih življenjskih izkušnjah, s poudarkom na odraslih z nizko stopnjo formalne izobrazbe, zaposlenih na ogroženih delovnih mestih, osipnikih in dolgotrajno brezposelnih, predvsem žensk in migrantov.

Partnerji

  1. Espace Mendès France, Francija - vodilni partner
  2. Open Recognition Netherlands, Nizozemska
  3. AKMI, Grčija
  4. RIC Novo Mesto, Slovenija
  5. Cognizone, Belgija
  6. PRISM, Italy
Spremljajte nas na projektni spletni strani reveal.openrecognition.org.

Informacije

Tina Kržišnik
05 907 57 18
tina.krzisnik@ric-nm.si

Projekt sofinancira Evropska Unija iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media