Vpis v izobraževalno sezono 2015/2016

Na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list RS, št. 110/2006) in Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98) Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja javni razpis za vpis odraslih v posamezne programe za pridobitev javno veljavnih listin.

Vrste programov

RIC Novo mesto v izobraževalni sezoni 2015/2016 vpisuje v naslednje javnoveljavne programe

za pridobitev izobrazbe:

in posebne programe:

V izobraževalne programe se lahko vpišete, če niste vključeni v redno šolanje in ste stari najmanj 15 oziroma 16 let. V programe vpisujemo do zasedbe mest. Število vpisnih mest za posamezni program objavljamo na koncu tega razpisa.

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis v posamezni program so objavljeni na spletni strani pod posameznimi opisi programov.

Začetek izobraževanja

V programe vpisujemo od 20. avgusta do konca septembra 2015. V primeru, da bomo imeli še prosta mesta, vpisujemo tudi skozi celo leto do zasedbe mest.

Prijave zbira posamezni organizator izobraževanja programa vsak delovni dan v času uradnih ur, po dogovoru tudi izven tega termina. Organizator izobraževanja vas bo seznanil s postopki vpisa, predvidenimi roki za začetek izobraževanja, postopki za priznavanje formalnega in neformalnega znanja in drugo. Pred vpisom v programe za pridobitev izobrazbe bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali individualni izobraževalni načrt.

Programe bomo začeli izvajati od 14. 9. 2015 dalje.

Oblike izvedbe programov

V programih za pridobitev izobrazbe izvajamo pouk v kombinaciji individualnega in skupinskega organizacijskega modela, v ostalih programih pa v tečajni obliki, po dogovoru tudi individualno.

Informacije o cenah programa

Programi za pridobitev izobrazbe v srednje poklicnem in srednje strokovnem oz. tehniškem izobraževanju so ovrednoteni s kreditnimi točkami. Po ceniku je kreditna točka vredna 25,00 EUR, šolnina pa se izračuna individualno za posameznika po posameznih predmetih in modulih programa.

Ostali programi so brezplačni, saj jih delno financirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za zaposlovanje, Evropski socialni sklad, ter MO Novo mesto.

Cena programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik ter programov tujih jezikov je določena s cenikom za leto 2015.

Dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis v izobraževalne programe zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 52, e-naslov: svetovalno.sredisce@ric-nm.si. V središču za samostojno učenje (SSU) odrasli samostojno in brezplačno utrjujejo ter pridobivajo znanje z različnih področij. Pri tem pomagajo usposobljeni strokovni delavci.

Informacije: 07 393 45 50, e-naslov: ric@ric-nm.si

Borza znanja (BZ) je informacijsko središče, ki povezuje posameznike, ki neko znanje imajo in so ga pripravljeni posredovati drugim, in tiste, ki neko znanje iščejo.

Informacije: 07 393 45 53, e-naslov: novomesto@borzaznanja.si

Informacije o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2015/2016 na povezavi.

Kontakti

Kontakte organizatorjev izobraževanj po programih najdete na naslednji povezavi >>

  • Osnovna šola za odrasle: Gregor Sepaher
  • Programi poklicnega in srednje strokovnega oz. tehniškega izobraževanja: Gregor Sepaher
  • Projektno učenje za mlajše odrasle: Maja Regina
  • Usposabljanje za življenjsko uspešnost in BZZ: mag. Gabi Ogulin Počrvina
  • Računalniška pismenost z odrasle: Simona Pavlin
  • Slovenščina kot drugi in tuji jezik: Maja Regina
  • Angleščina/Nemščina/Italijanščina za odrasle: Brigita Herženjak

 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media