»Znanje aktivira te!« tudi letos v Jugovzhodni regiji promoviral vseživljenjsko učenje

Na to, kako pomembna je lastna aktivnost pri oblikovanju karierne in osebne rasti, opozarja festival skozi slogan »Znanje aktivira te!« Gre za največji največji karierno zaposlitveni dogodek v naši regiji, ki je letos potekal že osmo leto zapored, od 25. do 27. septembra 2019.

Organizator festivala je Razvojno izobraževalni center Novo mesto skupaj z Zavodom za zaposlovanje OS Novo mesto. Dogodki festivala so se odvijali v celotni regiji, poleg Novega mesta tudi na ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje. 

Več kot 36 sodelujočih organizacij je pripravilo bogat tridnevni program, kjer se je zvrstilo 60 strokovnjakov in izvedlo 30 delavnic, ki so iskalcem zaposlitve, zaposlenim, prostovoljcem in drugim ciljnim skupinam ponujale uporabna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, zaposlenim pa zanimive vsebine za nadaljnji razvoj kariere.

Delavnice so bile motivacijske narave za uspešnejše razvijanje poklicnih, socialnih in osebnih kompetenc. Namenjene so bile tudi ugotavljanju prednosti prostovoljskega dela, spoznavanju tehnik sproščanja, zagotavljanju zdravega načina življenja, razvijanju jezikovnih in digitalnih kompetenc ter spoznavanju poklicev. Na letošnjem festivalu smo beležili malo manj kot 900 obiskov festivalskih dogodkov na vseh štirih lokacijah skupaj.

Regijski festival zaTE – Znanje aktivira te! ima temelje v eni izmed pomembnih dejavnosti, in sicer v dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto. Letos se je odvijal znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto v okviru Dnevov svetovalnih središč, projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 ter podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih. Udeležba na dogodkih festivala je bila brezplačna, ker je dejavnost sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

Svetovalno središče Novo mesto si namreč nenehno prizadeva, da bi širilo in utrjevalo mrežo strateških ter strokovnih partnerjev oziroma vzpostavilo povezavo med organizacijami v regiji, ki se ukvarjajo s področji izobraževanja, zaposlovanja, z nudenjem strokovne pomoči za vključevanje v izobraževalne programe ter s svetovalnimi storitvami pri izobraževanju in zaposlovanju odraslih in mladih ter tako prispevalo k temeljnemu cilju – to je »večje vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje«.

S festivalom želimo vsako leto znova poudariti pomen sodelovanja in povezovanja. Spodbuditi želimo mreženje in sodelovanje med odločevalci, gospodarstvom in izobraževanjem za čim boljši razvoj spretnosti odraslih ter učinkovitejši gospodarski razvoj regije. Festival poleg tega daje velik poudarek promociji dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih ter tudi promociji posameznih partnerjev in programov.

Program festivala je bil sestavljen iz delavnic, stojnic znanja (sejma, ki so se ga udeležili delodajalci in izobraževalne organizacije), hitrih zmenkov z delodajalci ter strokovnih dogodkov za delodajalce in drugo strokovno javnost.

V RIC-u Novo mesto smo organizirali 8 delavnic, strokovni dogodek, sejo Strateškega partnerstva Svetovalnega središča Novo mesto, sejemski del s stojnicami znanja in svetovalni kotiček z individualnimi svetovanji. ZRSZ OS Novo mesto pa je v petek, 27. 9. 2019, organiziral dva mini zaposlitvena sejma (MZS), enega na Uradu za delo Novo mesto, drugega na Uradu za delo Črnomelj, kar je bila dragocena izkušnja in priložnost za pridobitev novih stikov s potencialnimi delodajalci. Hitri zmenki so potekali v obliki kratke simulacije zaposlitvenih razgovorov. So učinkovit način hitre izbire novih sodelavcev ter prepoznavanje bolj ali manj razvitih kompetenc in sposobnosti pri kandidatih za posamezno delovno mesto.

V četrtek, 26. 9. 2019, smo na RIC-u Novo mesto tudi uspešno izpeljali strokovni dogodek z delodajalci in predstavniki javnih zavodov z naslovom: "Razvijanje trajnostne kompetence kot izziv prihodnosti – uporaba modela FLOW za večjo učinkovitost in zadovoljstvo«, kjer je sodelovalo 21 predstavnikov različnih podjetjih, zavodov in organizacij. Odvijal se je v sklopu dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto, projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 ter projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022.

Obiskovalcem so svetovalke Svetovalnega središča Novo mesto omogočile tudi individualno svetovanje v svetovalnih kotičkih. Posameznikom so pomagale pri odločitvi za poklic, glede na interes in sposobnosti posameznika, predstavile izobraževalne možnosti v regiji, informirale o vpisnih pogojih v programe izobraževanja, pomagale pri izpolnjevanju različnih vpisnih obrazcev, pri premagovanju učnih težav in drugih težav, ki ovirajo izobraževanje, pri spoznavanju različnih učinkovitih tehnik učenja, skupaj so tudi načrtovali učenje, glede na čas, prostor, vire, snov in finance ter veliko več.

Aktivnosti regijskega Festivala so bile sofinancirane v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Projekt DIS (Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) se izvaja do 31. 3. 2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media