Vpis in organizacija

Vpis v OSNOVNO ŠOLO ZA ODRASLE v izobraževalni sezoni 2021/22 (jesenski semester)

Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018) Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle.

 

V program se lahko vključijo odrasli, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so stari najmanj 15 let,
  • so izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar niso zaključili osnovne šole ali so zaključili prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
  • so predložili dokumentacijo o zadnji veljavni izobrazbi,
  • so podpisali izjavo o upravljanju in hranjenju osebnih podatkov,
  • so podpisali izjavo o seznanjenosti s pravili ravnanja in izpitnim redom.

V program se prijavite osebno pri strokovnih delavcih v programu.

Ob prijavi je potrebno predložiti:

  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga končali oziroma obiskovali,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od obiskovanja osnovne šole spremenili),
  • osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO številko. 

Prijavite se lahko osebno vsak delovni dan v času uradnih ur (od 11.15 do 11.45), po dogovoru pa tudi izven tega termina, pri strokovnih delavkah:

Stanka Papežstanka.papez@ric-nm.si, 041 996 478

Tadeja Arkartadeja.arkar@ric-nm.si, 041 686 721

V program vpisujemo od 23. 8. 2021 do 24. 9. 2021. Na voljo je 50 prostih vpisnih mest. S poukom v prvem polletju bomo pričeli 20. septembra 2021.

Pred začetkom programa bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt, ki je priloga k pogodbi o izobraževanju.

Oblike izvedbe programov

Program izvajamo v tečajni obliki, s kombinacijo individualnega in skupinskega organizacijskega modela, po dogovoru lahko tudi individualno. 

Stroški izobraževanja

Program Osnovna šola za odrasle je brezplačen, saj ga financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in MO Novo mesto.

Če ste brezposelni, lahko vaše šolanje podpre tudi Zavod RS za zaposlovanje.

Dejavnosti v podporo dokončanju osnovne šole za odrasle

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto, Topliška cesta 2, telefon: 07 393 45 55, e-naslov: svetovalno.sredisce@ric-nm.si. Če ste zaposleni, vam pomoč zagotavlja tudi svetovalna pisarna za zaposlene (Ana Marija Blažič, anamarija.blazic@ric-nm.si, 05 907 57 18). 

V Središču za samostojno učenje (SSU) vam omogočamo pripravo na vpis in organizirano samostojno učenje. Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 07 393 45 50 ali e-naslovu na ric@ric-nm.si).

Vabljeni k vpisu!

 

Če bi se radi vključili v program, pa ste zamudili uradni vpisni rok, vam do naslednjega vpisnega roka omogočamo pripravo na vpis v program osnovna šola za odrasle v obliki organiziranega ali individualnega učenja. 

 

 

Dokumenti

Publikacija OŠO 2019/20
Publikacija Osnovna šola za odrasle 2020/2021

Financerji

© 2021

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media