ASPIRE4R

(Achieving Success through Peer-to-peer Inclusive Vocational Education for Roma Students)
Št. projekta: 2023-1-SI01-KA210-VET-000153030
Trajanje projekta: 1. 10. 2023– 30. 9. 2025

Cilj projekta je podpora integraciji romskih udeležencev v poklicno izobraževanje in usposabljanje, olajšanje njihovega dostopa do trga dela ter spodbujanje vključevanja Romov v poklicno izobraževanje.

Konkretni cilji vključujejo:

  • Ustanovitev in preizkus modela vrstniške podpore za romske udeležence, vpisane v poklicno izobraževanje.
  • Izmenjava in deljenje najboljših praks (ustvarjanje videoposnetkov - pripovedovanje zgodb romskih študentov in prostovoljcev), ki bodo služile kot "vzorniki" za motivacijo drugih romskih udeležencev, da se vpišejo v poklicne šole po končani osnovni šoli (redni osnovni šoli ali osnovni šoli za odrasle).

Projekt bo omogočil aktivno sodelovanje Romov, prostovoljcev, osebja in strokovnjakov za poklicno izobraževanje ter šolskih svetovalcev v vsakem koraku projekta.

S ponujanjem vrstniške podpore v poklicnem izobraževanju projekt cilja na zmanjšanje izostajanja, olajšanje izobraževalnega procesa in omogočanje pridobivanja poklicnih veščin, ki so potrebne na trgu dela. Model vrstniške podpore bo romskim udeležencem (in prostovoljcem) omogočil pridobivanje novih pristopov k učenju, kar bo povečalo njihove možnosti za zaposlitev.

Partnerji:

  • RIC Novo mesto, Slovenija (vodilni partner),
  • PRISM, Italija,
  • ACTA Center, Romunija.

Projekt poteka od oktobra 2023 do septembra 2025 znotraj programa Erasmus+ KA2, s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Informacije:
Agnieszka Natalia Mravinec
05 907 57 11
agnieszkanatalia.mravinec@ric-nm.si

Tina Krzišnik
05 907 57 18, 031 746 002
tina.krzisnik@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media