Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?

Early Marriage – Culture or Abuse?

Projekt je potekal od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016 in se je osredotočal na ugotavljanje razumevanja in prakticiranja zgodnjih porok med Romi. V sklopu projektnih aktivnosti smo ugotavljali kulturne norme v romski skupnosti, ki so povezane s t. i. romskimi (pre)zgodnjimi porokami in morebitnimi dogovorjenimi porokami. Projekt je bil usmerjen tudi na ugotavljanje nasilja, ki je povezano s škodljivimi obstoječimi praksami.

Rezultati raziskave v projektu so služili kot izhodišče za nadaljno projektno delo, usmerjeno v usposabljanje širšega interdisciplinarnega kroga strokovnjakov, ki že delajo z romskimi družinami, s ciljem senzibilizacije in usvojitev tehnik mediacije ob reševanju težav, kot posledica (pre)zgodnjih porok. Obenem so partnerji projekta pripravljali in izvajali krajše vzgojno-izobraževalne programe (s področja družinske vzgoje, medosebnih odnosov, pravic otrok, kulturnih razlik ter reproduktivnega zdravja) za osnovnošolske otroke. Posebna vrednost projekta pa je bila v usposobitvi in zaposlitvi t. i. romskega mediatorja, ki je obiskoval romske družine v naseljih ter s pomočjo mediacije pomagal pri premagovanju težav, povezanih z zgodnjimi porokami, dogovorjenimi porokami, generacijskimi konflikti ali kršitvami pravic otrok.

V času projekta smo na okroglih mizah in skozi prispevke seznanjali širšo strokovno javnost in predstavnike romske skupnosti o poteku projekta, njegovih rezultatih in novih pobudah.

Zanimive prispevke o našem delu lahko najdete na spletni strani projekta www.earlymarriage.eu.

Partnerji projekta:

Leta 2007 sta Evropski parlament in Svet sprejela odločbo o vzpostavitvi posebnega programa "Daphne III" (za obdobje 2007-2013) v okviru splošnega programa "Temeljne pravice in pravosodje" z namenom preprečevanja in boja proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami ter z namenom zaščite žrtev in ogroženih skupin.

Informacije:

Tea Sulič, Marjeta Gašperšič
tea.sulic@ric-nm.si
07 393 45 50

Dokumenti

Zloženka projekta
Opis projekta v angleškem jeziku
ZGODNJA POROKA – KULTURA ALI ZLORABA?_zloženka v slovenskem jeziku
ZGODNJA POROKA – KULTURA ALI ZLORABA?_zloženka v romskem jeziku

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media