Re.M.I.D.A.

Projekt Re.M.I.D.A. (Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults) stremi k reševanju problema socialne izključenosti odraslih z manj priložnostmi, predvsem žensk starejših od 45 let.

Trajanje projekta

1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 zaradi pandemije podaljšan do 31. 8. 2022

Cilj projekta

Projekt "Re.M.I.D.A. - prenovljeni modeli vključevanja odraslih z manj priložnostmi" je nastal z namenom, da podpre socialno in delovno vključenost odraslih, starejših od 45 let, ki jim grozi izključenost (nizka usposobljenost in spretnosti, zastarele spretnosti, priseljenci ...) z uporabo inovativnega modela intervencije, katerega namen je doseči osebno opolnomočenje ter okrepiti neformalne spretnosti / sposobnosti te ciljne skupine.

V sklopu projekta bomo partnerji razvili novo metodologijo z uporabo LEGO® kock, katere podlaga je že uveljavljena metodologija LEGO® Serious Play.

Partnerji

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani ali FB projekta.

Model Re.M.I.D.A. (in vsi projektni dokumenti, povezani z njim) temelji na odprtokodnih smernicah LEGO® SERIOUS PLAY®, ki jih je skupina LEGO® dala na voljo pod licenco Creative Commons. Lahko ga delite in uporabljate pod isto licenco, kot je navedena tukaj

 

 

Informacije

Tina Kržišnik
05 907 57 18
tina.krzisnik@ric-nm.si

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

Projekt sofinancira Evropska Unija iz programa Erasmus+, KA2 Strateška partnerstva.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media