TIME@Net

Ime projekta: Time@net

Obdobje trajanja: 30. 9. 2014 - 1. 10. 2016

Vrednost: 46.347,96 (delež za RIC Novo mesto)

Financer: Program financira Evropska komisija znotraj programa Erasmus + K2 Strateška partnerstva.

Partnerji projekta:

Ciljna skupina: Mladi z motnjami v duševnem razvoju in strokovnjaki.

Povzetek projekta

Mladi z motnjami v duševnem razvoju so ciljna skupina z visokim tveganjem socialne izključenosti. To je razvidno iz temeljnih EU dokumentov in smernic (Priporočila Evropske unije o invalidnosti, Izobraževanje in usposabljanje 2020, …). Že ob prijavi projekta je konzorcij partnerjev prepoznal slednje ovire in potrebe pri vključevanju ciljne skupine, in sicer: potreba po zgodnjem vključevanju ciljne skupine in zgodnji obravnavi (v mladosti), potreba po sodelovanju s podjetji že od začetka procesa vključevanja naprej in potreba po večjem povezovanje ključnih akterjev pri obravnavi ciljne skupine. Projekt temelji na predhodnem projektu, ki ga je vodila Italijanska partnerska organizacija ( D-Active Project, 510773-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP), v katerem je bil razvit priročnik za strokovnjake (za vrednotenje kompetenc ciljne skupine).

Namen projekta TIME@Net (Transnacionalna mreža za spodbujanje inovativnih modelov izobraževanja, učenja in vključenosti v delo) je spodbujanje socialne in delovne vključenosti, aktivnega državljanstva in vključevanja v vseživljenjsko učenje mladih z motnjami v duševnem razvoju z razvojem novega modela in inovativnih praks, pri čemer je poudarek na povezovanju s podjetji vse od začetka procesa vključevanja naprej. Obenem pa je namen projekta tudi krepitev kompetenc strokovnjakov za uspešno vključevanje ciljne skupine v usposabljanje in delo.

Ključne aktivnosti v projektu:

  • raziskava stanja na nacionalni in EU ravni s področja vključevanja mladih z motnjami v duševnem razvoju,
  • izdelava smernic (vključno s strateškim načrtom) za izvedbo projekta in model za izvajanje učinkovitega usposabljanja strokovnjakov,
  • izdelava priročnika in modela za razvoj kompetenc usposabljanja in vključevanja strokovnega osebja, z namenom spodbujanja in izvajanja učinkovitih mehanizmov vključevanja omenjene ciljne skupine v družbo in delo,
  • izvedba pilotnega usposabljanja za strokovnjake, katerega namen je opremiti strokovnjake s strateškimi kompetencami, potrebnimi za učinkovito in uspešno vključevanje mladih z motnjami v duševnem razvoju,
  • izdelava planov vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju v tesnem sodelovanju izobraževalnih organizacij s trgom dela,
  • oblikovati EU platformo za medsebojno izmenjavo informacij, spodbujanje inovacij in izmenjavo najboljših praks na področju projekta.

Rezultati projekta

V letu 2015 je konzorcij partnerjev na podlagi predhodnih izdelanih nacionalnih raziskav in transnacionalne raziskave razvil Smernice za izvajanje nadaljnjih korakov projekta, ki vključuje protokol skupaj s strateškim načrtom za uresničitev naslednjih korakov projekta ter model za izvajanje ukrepov vključevanja v usposabljanje in delo, namenjenih mladim z motnjami v duševnem razvoju. Na tej podlagi smo v letu 2016 razvili priročnik za izvedbo 30 urnega mednarodnega usposabljanja za strokovnjake, ki je potekalo aprila 2016 v Sloveniji (v naših prostorih). V zadnji aktivnosti je vsak partner pripravil individualni plan vključevanja ciljne skupine, v katero je vključil 10 oseb in pripravil poročilo o delu. Projekt se je zaključil v septembru, z zaključno konferenco v Pratu (Italiji), na kateri smo aktivno sodelovali tudi mi in partnerji iz Slovenije (iz podjetja Želva ter VDC Draga).

Zaradi projekta smo se povezali z nekaterimi novimi partnerji v regiji in iz drugih regij v Sloveniji, z nekaterimi lokalnimi partnerji pa smo poglobili sodelovanje.

Rezultati projekta so objavljeni na spletni strani www.timenet.eu.


Video o pilotnem usposabljanju v Sloveniji:

wPrJs-WZ43M

Arhiv projektnih novic:

Koordinatorica projekta je bila Tina Strnad.
Dodatne informacije o projektu dobite na www.timenet.eu.

Dokumenti

Glasilo št. 4, september 2016
Glasilo št. 3, januar 2016
Raziskava na nadnacionalni ravni na področju vključevanja mladih z motnjami v duševnem razvoju v izobraževanje in delo
Glasilo št. 2, julij 2015
Glasilo št. 1, februar 2015

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media